Tekstil ve Moda

Rejenere Nedir, Rejenere Ne Demek

Rejenere iplikler, doğal malzemelerin çeşitli işlemlerle iplik haline getirilmesi ile elde edilir. 
Rejenere (Alm. Regenerat Faser, Fr. fibre régénérée, İng. regenerated fiber), hammadde olarak protein, selüloz gibi doğal maddelerden elde edilen viskon, kazein, soya lifleri benzeri kimyasal liflerdir. Rejenere ya da rejenerasyon, düzelmek, yeniden oluşmak anlamına gelmektedir. Tekstilde yapımında başlangıç maddesi olarak doğal ham madde (selüloz veya protein) kullanılan, kimyasal işlemlerle esas molekül yapısı bozulmadan elde edilen liflere rejenere lif denir. Rejenere lifler, doğal polimerlerden kimyasal ve fiziksel işlemlerle yeniden şekillendirilerek bir lif çekim yöntemiyle filament hâlinde üretilirler. Doğal polimer maddenin kaynağına göre rejenere elyaf iki çeşittir: selüloz esaslı lifler ve protein esaslı lifler. 

Rejenere (suni) lifler, elyafın temel maddesi olan polimerlerin, doğal kaynaklardan polimer bileşikler hâlinde elde edilerek birtakım fiziksel ve kimyasal yöntemlerin uygulanması ile oluşan tekstil lifleridir
Rejenere kumaş. 
Selüloz Esaslı Rejenere Lifler 
Rejenere selüloz lifi (Alm. Regenerat Cellulose Faser, Fr. fibre cellulosique régénérée, İng. regenerated cellulose fiber), ham madde olarak selülozdan üretilen kimyasal liflerdir. Rejenere elyafı oluşturan doğal polimer olarak selüloz kullanılmışsa rejenere selülozik elyaf adı verilir. 

Protein Esaslı Rejenere Lifler 
Rejenere protein lifi (Alm. Regenerat Protein Faser, Fr. fibre de protéine régénérée, İng. regenerated protein fiber), ham madde olarak sütteki zein ya da soya fasulyesindeki glisinin gibi proteinlerden elde edilen kimyasal liflerdir. Doğal polimerlerden olan protein maddeleri de değiştirilerek veya rejenere edilerek farklı elyaf türleri elde edilmektedir. Bunlar için başlangıç maddesi olarak genellikle hayvansal (süt kazeini) veya bitkisel protein (mısır proteini, soya fasulyesi ve yer fıstığı proteinleri) kullanılmaktadır. 

3 yorum:

Dejenere kumaş ne demek peki: rejerenere ipliklerden elde edilen kumaşlara denir

rejenere bitkisel lifler, rejenere lif ne demek, selülozik rejenere kumaslar, rejenerasyon nedir, rejenere hayvansal lifler, rejenere elyaf ne demek,

Rejenere iplik: rejenere ve virjin elyaf (polyester, akrilik, pamuk vs.) karışımlarından oluşan ve son kullanım alanına uygun olarak üretilen ipliklerdir.