Tekstil ve Moda

Elde Kumaş Kesimi

Kumaşın elde kesilmesi işlemi. 
Kesimin Tanımı 
Kumaşın, giysi kalıp veya şablonları doğrultusunda, çeşitli kesim aletleri kullanılarak istenilen boyut ve şekillerde parçalara ayrılmasına kesim denir. 

Elde Kesimde (Tek Ürün Kesiminde) Kullanılan Araç Gereçler 

El Makasları 
El makasları, ortada bir vidayla çapraz olarak tutturulmuş iki bıçaktan oluşan kesim aletleridir. Kumaş kesme (biçki), kırpma, iplik temizleme ve regula işlemlerinde kullanılır. İyi bir makas keskin olmalı, ayrıca uçları da sivri ve düzgün olmalıdır. Keskin makaslar kumaşı zedelemeden temiz ve düzgün bir kesim yapmayı sağlar. Makasın keskinliğini korumak için kumaş haricinde kağıt, karton vb. malzeme kesilmemeli, Makas ıslatılmamalı ve düşürülmemelidir. Makas iyi işlemiyorsa vidasına bir damla makine yağı damlatılmalı ve her kullanımdan sonra yumuşak bir bezle silinerek saklanmalıdır. El makaslarının farklı amaçlarla kullanılan çeşitleri vardır. Nakış makası, kalıpların kesiminde kağıt makası, dikim ipliklerinin temizlenmesinde küçük el makasları ve kumaş kenarlarını zikzak keserek temizlenmesinde sürfile makası kullanılır. Klasik makaslara, pratik bir alternatif olarak elektrikli el makasları da kullanımı yaygınlaşmaktadır. 
Pastal hazırlama ve elde makas ile kumaş kesimi. 
Yuvarlak Kesiciler 
Yuvarlak kesici, plastik bir sap ucuna yerleştirilmiş yuvarlak ve hareketli bir bıçaktan oluşur. Falçata olarak da bilinir. Özellikle deri, kaygan kumaşlar ve üst üste konulmuş birkaç kat kumaşı kesmek için kullanılır. Makastan daha hızlı bir kesim sağlar. Kısa düz çizgiler ve kesin kavisler için uygundur. Yuvarlak kesicinin bıçağı kesim yapılan yüzeye zarar verebilir. Bunun için kumaşın altına plastik bir altlık koyulmalıdır. 

Toplu İğneler 
Toplu iğneler, kumaşın ve kalıpların kaymasını önlemek amacıyla kullanılırlar. Farklı boyut ve biçimlerde olabilir. Kumaşta iz yapmaması için çelik ya da nikel kaplı ve sivri uçlu olan iğneler tercih edilmelidir. 
Kumaş kesim masası. 
Sabit Masalar 
En yaygın kullanılan masa çeşididir. Demir ayaklar üzerine oturtulmuş, ağaç ya da laminant kaplı yüzeylerden oluşur. Yükseklikleri ortalama 80-90 cm.'dir. Kumaş enleri değişken olduğu için masa enleri de değişkendir. Masa uzunlukları ise işletmenin şartlarına göre değişir. Masanın uzun olması rahat bir çalışma ortamı sağlar. Masanın yüzey özelliği serim ve kesim açısından önemlidir. Bu nedenle masa yüzeyi çok kaygan ya da çok pürüzlü olmamalıdır. Kaygan olursa alt katların serimi zorlaşır; pürüzlü olursa kesim aletlerinin masa üzerindeki hareketi zorlaşır. Kesim masalarının farklı amaçlarla sanayide kullanım özelliklerine sahip çeşitleri vardır. 

Mezura 
Mezuralar, yumuşak plastik, muşamba veya ince metalden yapılır. Mezura boyu en az 150 cm.'dir. Ölçü alma, kalıp kontrolü, kalıp yerleştirme ve düz boy iplik kontrolünde kullanılır. 

Cetveller 
Cetveller, çeşitli uzunluklarda tahta, plastik vb. malzemeden yapılmış, ölçme ve çizimde kullanılan araçlardır. Düz cetveller daha çok çizim ve ölçüm için kullanılırken gönye ve T cetveli ise dik açıların çiziminde kullanılır. T cetveli ayrıca kumaş kenarı düzeltme ve etek boyu almada da kullanılır. 

Rigalar 
Rigalar, oyuntulu bölgelerin çiziminde kullanılan eğri formlu cetvellerdir. Kullanım yerine göre değişik riga şekilleri mevcuttur. Bunlar; 
- Bir tarafı düz bir tarafı yuvarlak riga (kalça, arka yaka vb. çizimlerinde kullanılır). 
- İki tarafı oyuntulu riga (yaka, pantolon iç paça vb. çizimlerinde kullanılır). 
- Kol evi rigası (kol oyuntu çizimleri için kullanılır) olarak sıralanabilir. 

İşaretleme Araç ve Gereçleri 
Kalıbı kumaşa çizmek için kullanılan çeşitli malzemelerdir. Kumaş cinsine göre farklı gereçler kullanılmalıdır. 
- Sabun, Çizgitaşı, Terzi Tebeşiri: Kolayca silindikleri için çizim ve işaretlemede rahatlıkla kullanılır. Ancak sertliği nedeniyle örgü kumaşlarda esnemeye sebep olabileceğinden tercih edilmemelidir. 
- Uçucu İşaret Kalemi: Yumuşak uçları sayesinde likralı ve örgü kumaşlar esnetmeden çizilebilir. Bazılarının izi 48 saatte uçarken bazıları ise yıkanınca çıkar. 
- Rulet: Tahta ya da plastik sapın ucuna monte edilmiş küçük bir döner dişliden oluşur. Pamuklu, keten ve astarlık sentetiklerin işaretlenmesinde kullanılır. 

5 yorum:

Konfeksiyon ve hazır giyimde kumaşı kesme çok önemli ve dikkat isteyen bir iş. Bilindiği gibi giysi üretimi ardı sıra birçok aşamanın birleşimi ile oluşur; kesim aşaması giysi üretiminin en önemli bölümlerinden biridir. Giysinin doğru ve teknik kurallara uygun olarak kesilmesi kaliteli bir üretimin ilk şartıdır. Kesimi düzgün olmayan bir giysinin düzgün ve kaliteli olması beklenemez. Ayrıca yanlış kesilmiş bir kumaşın tekrar kullanılması mümkün olmayabilir.

Bir giysi tasarımının her aşamasında kumaş seçiminde kumaşların mekanik, yapısal ve fiziksel özelliklerini bilmek gerekir. Kalite niteliklerine uygun bir kesim yapabilmek için kumaşların tüm özelliklerinin dikkate alınması gerekir. Kumaşın nasıl ve nereden kesileceği çok önemlidir yanlış kesim ile geri dönülmez şekilde kumaşı kaybedebilirsiniz.

artık otomatik kumaş kesim makineleri var! neden elde kesiyorsunuz ki paranız mı yok? alın bir tane rahatınıza bakın.

kumaş makas kesim işlemi, elbise kesim aletleri nelerdir, elde kumaş kesmek, kumaş kesim aletleri nelerdir, tekstilde kumaş kesimi nedir,

elde kesilecek kumaş var makinede kesilecek kumaş var bunun elde kesim makası almamak ile ilgisi nedir