Tekstil ve Moda

Pastal Nedir Pastal Atma Ne Demek

Üzerine kesim yerleşim planının konduğu, serilmiş kumaş katlarından oluşmuş tabakaya pastal denir. 
Pastal (Alm. Schnittbild, Fr. plan de coupe, İng. cutting plan), bir modele ait tüm kalıp parçalarının bedenlere ve istenen adetlere göre hazırlanan kesim planına denir. Pastal, seri üretim yapmak amacıyla üst üste serilmiş ve en az bir kenarı çakıştırılmış kumaş katları bloğudur. Başka bir ifade ile kumaşların, kesim emrine uygun şekilde kesim masasına desen, tüy, hav ve uygulanacak modelin özelliklerine göre çeşitli şekillerde kat kat serilmesine pastal denir. Pastallar üzerine kesim yerleşim planının konduğu, tek katlı veya çift katlı olarak serilmiş birden fazla kumaş katlarından oluşmuş kumaş tabakalarıdır. 
Pastal hazırlama. 
Konfeksiyon sektöründe kalıp hazırlama çalışmaları bittikten sonra kesim işlemi için önce kesim parçalarının belirli bir uzunluktaki kumaş alanı içinde yerleşme planın yapılması işlemine pastal hazırlama denir. 

Pastal atma, önceden hazırlanmış pastal planı uzunluğuna göre, kumaşın hesaplanan kat sayısınca kesim masasına üst üste serilmesidir. 

Pastal çizimi, şablonların en ekonomik şekilde kumaş enine ve beden sayısına göre pastala yerleştirerek çizilmesi. 

1 yorum:

pastal oluşturmaya pastal atmak denir. oldukça geniş ve uzun bir masaya ki buna pastal masası denir. Kumaş düzgün, üst üste olacak bir şekilde kat kat yayılır.