Tekstil ve Moda

Pastal Nedir Pastal Atma Ne Demek

Üzerine kesim yerleşim planının konduğu, serilmiş kumaş katlarından oluşmuş tabakaya pastal denir. 
Pastal (Alm. Schnittbild, Fr. plan de coupe, İng. cutting plan), bir modele ait tüm kalıp parçalarının bedenlere ve istenen adetlere göre hazırlanan kesim planına denir. Pastal, seri üretim yapmak amacıyla üst üste serilmiş ve en az bir kenarı çakıştırılmış kumaş katları bloğudur. Başka bir ifade ile kumaşların, kesim emrine uygun şekilde kesim masasına desen, tüy, hav ve uygulanacak modelin özelliklerine göre çeşitli şekillerde kat kat serilmesine pastal denir. Pastallar üzerine kesim yerleşim planının konduğu, tek katlı veya çift katlı olarak serilmiş birden fazla kumaş katlarından oluşmuş kumaş tabakalarıdır. 
Pastal hazırlama. 
Konfeksiyon sektöründe kalıp hazırlama çalışmaları bittikten sonra kesim işlemi için önce kesim parçalarının belirli bir uzunluktaki kumaş alanı içinde yerleşme planın yapılması işlemine pastal hazırlama denir. 

Pastal atma, önceden hazırlanmış pastal planı uzunluğuna göre, kumaşın hesaplanan kat sayısınca kesim masasına üst üste serilmesidir. 

Pastal çizimi, şablonların en ekonomik şekilde kumaş enine ve beden sayısına göre pastala yerleştirerek çizilmesidir. 

Pastal Planının Yapılması ve Önemi 
Konfeksiyonda pastal planı veya kesim yerleşim planı, kitlesel üretimin olmazsa olmazı toptan kesim için üst üste serilmiş kumaş katlarının en üstüne serilen ve kumaş tasarrufu sağlayacak şekilde nasıl kesilmesi gerektiğini gösteren plandır. Başka bir ifade ile pastal planı; üretilecek modele ait kalıpların, sipariş adetlerine göre düzenlenerek, gereken kumaş eni genişliğinde, belirtilen yerleştirme kurallarına uyularak en ekonomik şekilde yerleştirilmesiyle elde edilen kumaş kesim grafiği olarak da tanımlanabilmektedir. Pastal planı hazırlama, kesim işlemine hazırlık sürecinin en önemli aşamasıdır. Çünkü bir giysinin üretim maliyetinin % 30-60'ını kumaş maliyeti oluşturmaktadır. Kesim yerleşim planı (KYP) kalıp parçalarının pastal üzerine yerleştirilme şekli olarak ürünün maliyetine etki ettiği için özel olarak tasarlanması gerekmektedir. Desenli kumaşlar için tasarlanmış kesim yerleşim planında kumaş üzerindeki desenlerin birbirine maksimum seviyede uyması talep edilmektedir. Fakat böyle bir durumda kumaş teleflerinin miktarı ve buna bağlı olarak üretim maliyetleri önemli derecede artmaktadır. Teleflerin toplam alanının KYP alanına olan oranının yüzdelerle ifadesi KYP’nın verimliliği olarak tanımlanmaktadır. 

1 yorum:

pastal oluşturmaya pastal atmak denir. oldukça geniş ve uzun bir masaya ki buna pastal masası denir. Kumaş düzgün, üst üste olacak bir şekilde kat kat yayılır.