Tekstil ve Moda

Kırık Dimi Örgüsü Nedir, Kırık Dimi Kumaş

Çözgü yönünde kırık dimi örgüsü. 
Kırık dimi örgüsü (Alm. Kreuzköperbindung, Fr. sergé brisé; İng. broken twill), örgü biriminin yarısından sonra, dimi diyagonalinin yön değiştirmesi ile oluşan dokuma örgüsüne denir. 
Atkı yönünde kırık dimi örgüsü. 
Bu örgülerin temel özelliği birbirleriyle kesişen dimi yollarına sahip olmalarıdır. Adlarından da anlaşıldığı gibi bu yollar kumaş içinde çözgü ya da atkı bazında kırık doğru düzeninde birleşirler. Kırık dimiler daha çok fantezi görünüm aranan kadın kumaşlarında kullanılmaktadır. Kırık dimi örgüsü oluşturmak için bütün dimi örgüleri baz alınabilir. Ancak kırılmalarda bağlantı noktaları daha da uzayacağından çok atlamalı olanların seçilmemesine dikkat edilmelidir. Seçilen dimi örgüsüne istenilen örgü düzeninde tahar uygulanarak çözgü yönünde kırılmalar sağlanır. Aynı yöntem atkı yönünde de uygulanarak atkı kırık dimi örgüleri oluşturulur. 
Enine ve boyuna kırık dimi örgüsü. 
Çözgü yönünde kırık dimi örgüsünün taharı kırım düzenine uygun bir kırılma göstermesine karşın, atkı yönünde kırık dimi örgüsünde sıra (düz) tahar şekline dönüşmektedir. Kırık dimi örgüsü hem enine ve hem de boyuna uygulamak suretiyle enine ve boyuna kırık dimi örgüsünü elde edilir. 

0 yorum: