Tekstil ve Moda

Blazer Kumaş Nedir, Blazer Kumaş Özellikleri

Blazer kumaş. 
Blazer (bleyzer) kumaşlar, ağır bir dinkleme ve hafif şardonlamayla yüzeyi havlandırılmış olan kaşe benzeri ştrayhgarn kumaşlardır. Aslında bu isim, 12/1 Nm ştrayhgarn iplikten cm'de 16 sıklıkta ve dimi örgüde dokunup üzerine yollu desen basılmış olan ve spor ceketlik veya kadın kepliği olarak kullanılan özel bir kumaşa verilen bir addır. Ancak bu terim, şimdi, kaşe tipi ağır gramajlı kumaşlar için kullanılmaktadır. Örnek: Kırık dimi örgüde, 16/1 Nm ştrayhgarn atkı ve çözgü, cm’de 22 atkı ve çözgü sıklığında, 370 g/m² ağırlıkta, 140 cm ende. 

0 yorum: