Tekstil ve Moda

Alginat Nedir, Alginat Lifleri Ne Demek

Alginat elyaf, yüksek emicilik özellikleri ile medikal uygulamalarda sıkça kullanılmaktadır. 
Alginat ya da aljinat lifi (Alm. Alginat-Faser, Fr. fibre d'alginate, İng. alginate fiber), deniz yosunlarından çöktürülen aljinik asidin, sodyum karbonatta çözünmesiyle elde edilen sodyum aljinattan lif çekilerek üretilen ve dantel yapımında, tiyatro perdeliklerinde, tıbbi tekstillerde kullanılan bir lif türüdür. 

Alginat, su yosunu sınıfında yer alan çeşitli türlerdeki kahverengi deniz yosunlarından (alglerden) elde edilen rejenere bir liftir. Alginatın kahverengi alglerin kara bitkilerindeki selüloz ile benzerlikler gösteren bir madde içerdiğini keşfetmiş bu madde alginik (aljinik) asit olarak adlandırılmıştır. Aljinat, aljinik asidin metal tuzlarından elde edilen liflerdir. Alginik asit, kahverengi alg türlerinde hücre duvarını oluşturan yapı taşıdır. Kostik soda ile muamele edildiğinde sodyum alginat veya algin formunu almaktadır. 

Alginat, kahverengi deniz yosunlarının hücre duvarlarında, alginik asidin kalsiyum, magnezyum ve sodyum tuzları olarak bulunmaktadır. Deniz yosunlarına uygulanan bir ekstraksiyon prosesi ile tüm alginat tuzları, suda çözünebilen toz haldeki sodyum tuzuna dönüştürülür. Alginatın kalsiyum ve magnezyum tuzları suda çözünmezken, sodyum tuzu suda çözünmektedir. 

Çeşitli türlerdeki kahverengi deniz yosunlarından elde edilen alginatların en önemli özellikleri; jelleşme yetenekleri ve yüksek absorbsiyon kapasiteleridir. Alginatlar, endüstriyel uygulamalarda çok amaçlı olarak kullanılabilen malzemelerdir. En yaygın kullanım alanları tekstil baskıcılığı ve gıda endüstrisidir. 

Alginatın lif formuna getirilmesi yaş çekim prosesi ile gerçekleştirilir. Koagülasyon banyosunun içeriği elde edilecek alginat lifinin tipini belirlemektedir. Alginat liflerinin ıslak mukavemetlerinin oldukça düşük olması bir dezavantaj oluştururken, bilinen en higroskopik lif olması önemli avantajlar sağlamaktadır. Alginat lifleri, yüksek nem emme özelliği, iyon değişimi yeteneği, lif formundaki materyalin mükemmel biyouyumluluğu, kolay elde edilebilen doğal bir malzeme oluşu ve yara iyileşmesini kolaylaştıran spesifik özellikleri sayesinde son yıllarda yara bakım endüstrisinde önemli bir yer tutan ve olumlu etkileri bilinen bir malzemedir. 
Alginat nonwoven kumaş. 
Alginat, kahverengi deniz yosunlarından elde edilen doğal bir polisakkarittir. Yara eksüdasıyla temas ettiğinde, aljinat lifleri benzersiz bir iyon değiştirme özelliğine sahiptir, bu sayede lifteki kalsiyum iyonları vücut sıvısındaki sodyum iyonları ile değiştirilir ve bunun sonucunda lifin bir kısmı sodyum aljinat olur. Sodyum aljinat suda çözünür olduğundan, bu iyon değişimi lifin şişmesine ve yara yüzeyinde hidrojel oluşumuna yol açar. 

Aljinat liflerin jelleşme özellikleri, fonksiyonel yara sargılarının üretiminde özellikle önemlidir. Birincisi, lifler şişmiş bir yapıda daha fazla su tuttuğundan, sargılar daha fazla yara eksüdasını emebilir, dolayısıyla sargı kullanım süresini uzatır. İkincisi, lifler yapılarına su emdiğinde ve şiştiğinde, sargıdaki lifler arasındaki boşluklar kapanır, böylece sıvının yanal yayılmasını ve yara yüzeyini çevreleyen alanların ıslanıp yumuşamasını önler. 

Alginat lifleri, özellikle yüksek absorbent yara örtülerinin üretiminde son derece faydalı bir hammaddedir. Araştırmalar, aljinat kumaşların, birçok yaş ve açık yaranın tedavisi için ideal bir yara bezi yapan özelliklerin bir kombinasyonuna sahip olduğunu göstermiştir. Sıvı emilimini jel formasyonu ile birleştirir, alginat pansumanlar yarayı nemli tutar ancak yumuşatmaz. Bu, iyileşmeyi teşvik edecek ve ağrıyı azaltacak bir ortam oluştırmaya yardımcı olur. 

3 yorum:

yosundan bile elbise yapan hayat bize ne yapmaz..

Alginat, kahverengi deniz yosunu türlerinde bulunan yapısal bir polisakkarittir. Alginatın polisakkarit yapısı, elde edildiği deniz yosunu kaynağından ve aynı zamanda yetişme şartlarından etkilenmektedir. Blok yapının son ürünün jel kalitesi üzerinde etkisi oldukça önemlidir. Kahverengi deniz yosunlarının Durvillea ve Ascophyllum türleri yüksek oranda mannuronik asit içermekte ve elde edilen alginat yumuşak yapıda bir jel oluşturmaktadır. Laminaria hyperborea türünden elde edilen alginatlar, yüksek oranda guluronik asit içermesi nedeniyle, sert yapıda jel oluşturur. Alginat üretiminde kullanılan deniz yosunu türleri genellikle ılıman ya da soğuk sularda üremektedir. Kahverengi deniz yosunlarının üretildiği önemli bölgeler; Çin, San Diego, Şili, İskoçya, Danimarka ve Norveç'tir.

alginat nedir, ne işe yarar, alginat nasıl kullanılır duyunca ilaç zannettim