Tekstil ve Moda

Kısaca Geri Dönüşüm Nedir ♻️

Kaynakların sınırlı olduğu dünyamızda geri dönüşüm giderek önem kazanmaya devam ediyor.  
Geri dönüşüm (recycling) temel olarak kullanım dışı kalan ve geri dönüştürülebilir özellik gösteren atıkların çeşitli yöntemler kullanılarak tekrar ham madde olarak imalata alınması olarak tanımlanabilmektedir. 

Geri dönüşümlü malzemelerin kullanımı, gelişen teknolojiler ile birlikte yaygınlaşmakta ve günlük yaşantımıza daha çok dahil olmaktadır. Geri dönüştürülmüş ürünlerin kullanımı artan nüfus ile birlikte doğanın dengesini bozmadan tüketimin belirli bir seviyede tutulmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca kullanılan ürünlerin tekrar kullanımı yüksek miktarlarda enerjiden tasarruf etmemizi sağlamakta, çevre ve su kirliliğinin artışını azaltmakta ve üretim giderlerini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır.

2 yorum:

geri dönüşüm dünyamız için bence sürdürülebilirliğin temel unsurudur çünkü kısıtlı kaynak ve sürekli tüketim, yeni kaynak arayışına ve yeni çöp alanlarına ihtiyaç duyulmasına neden oluyor.

geri dönüşüm nedir özet, geri dönüşüm ne demek kavram olarak, özetle geri dönüşüm nedir,