Tekstil ve Moda

Tekstüre Nedir, Tekstüre İplik Üretimi

Tekstüre işlemi uygulanmış iplik (tekstüre öncesi ve tekstüre sonrası). 
Tekstüre iplik (Alm. texturiertes Garn, Fr. fil texturé, İng. textured yarn), devamlı (kontinü) liflerden üretilen, hava jetli tekstüre, yalancı bükümlü tekstüre gibi işlemler uygulayarak kıvrımlı, hacimli ve/veya elastik özellikler kazandırılmış ipliklere denir. Tekstüre işleminin amacı, hacmini arttırma amacıyla lifin deformasyonudur. Böylece ısı yalıtım özelliklerinin sürekliliği elde edilir ve yumuşak tuşe sağlanır, ayrıca görünümü ve bitirilen ürünün görünüşünü geliştirir. 

Tekstüre iplikler, elastikiyet, hacim, nem alma, örtme kabiliyeti gibi fiziki özellikleri yükseltilmiş; termoplastik özellikleri çeşitli mekanik etkilerle kalıcı ve belirli olarak değişikliğe uğratılmış ipliklerdir. Tekstüre işlemi ile düz ve kıvrımsız yapıdaki filament ipliklerden, hacimli, elastik, iyi tutumlu, görünümü ve kullanım özellikleri daha iyi bir iplik elde edilmiş olur. 

Filamentlerden yapılan iplikler düzgün ve sıkı bir yapıdadır, çünkü bu iplikleri oluşturan filamentler düz ve çapları uzunlukları boyunca hep aynıdır. Bu düzgünlük, filament ipliklerden oluşmuş kumaşın tutum ve görünüşünü etkiler ve bu özellikler de bu kumaşları kesikli liflerden eğrilmiş ipliklerden yapılmış kumaşlardan ayırır. Filament iplikler, onlara kıvrım, spirallik, buruşukluk, dolaşıklık ve karmaşıklık kazandıran bir takım işlemlerden geçirilerek özellikleri iyileştirilir. Bu işlemler genellikle filament malzemesinin termoplastik olma özelliklerine dayanır. Yani, filament ipliklere ısı uygulanır, ısınan filamentin şekli kolayca değiştirilir ve sonra da sertleşmeleri için soğumaya bırakılarak ipliklere bir takım özellikler kazandırılır. 

Uygulanan şekil verme ve ısıl işlemlere göre iplikler değişik seviyelerde hacimlilik, matlık ve sıcak tuşe gibi özellikler elde ederler. Ayrıca iyi bir seviyede uzayabilme ve uzamadan geri esneme özelliklerine de sahip olabilirler. Kumaş üreticilerinin seçebileceği belirli amaçlara uygun bir dizi tekstüre edilmiş iplik mevcuttur. Örneğin hacimli bir yapı ve minimum uzama gerektiren örme dış giyim için ya da iyi bir uzama ve uzamadan geri dönme isteyen kayak kıyafetleri ve mayolar ve de esnek halı havları için bu tür iplikler kullanılır. Isının gerekli olmadığı yegane tekstüre işlemi, hava-jetli tekstüre işlemidir ve bu işlem her türden filament ipliklere uygulanabilir. Bu tip ipliğin esnekliğinin düşük olması nedeniyle, bu iplikler iyi bir doku ve az şeffaflık gerektiren dokuma kumaşlar için diğer filament ipliklere nazaran daha uygundur. 

Tekstüre ipliklerin özellikleri 
Tekstürize, düz ve kıvrımsız olan yapay filament ipliklerini doğal liflere benzetebilmek amacıyla kalıcı bir kıvrımlılık kazandırma işlemidir ve iplik yapısına kalıcı özellikler kazandırılır. 
- Çok esnek ve yüksek hacimlidir, 
- Örtme özellikleri normal filamentlerden daha iyidir, 
- Havalandırma ve emicilik özelliği normal filamentlerden daha iyidir, 
- Aşınmaya karşı direnci ve dayanımı fazladır, 
- Boyanabilme kabiliyeti yüksektir, 
- Kullanım rahatlığına sahiptir, 
- Boyutsal kalıcılığı iyidir, 
- Verilen şekli koruma özelliği iyidir,
Dikiş ve iplik kaçmalarına karşı dirençlidir. 
- Kullanıldıkları mamule düşük ağırlıkta yüksek bir hacimlilik kazandırır, 
- Bollaşmaya karşı eğilimlidir. 

Tekstüre iplikler gömlek, bluz, kilim ve çift örgü kumaşların üretiminde geniş ölçüde kullanılırlar. 

8 yorum:

tekstüre sözlük anlamı nedir, iplikte tekstüre ne demek, tekstüre sözlük anlamı:

Tekstüre (Fr, İng. texture): Düz, sıkı ve koşut bir biçimde üretilen kesiksiz sentetik liflere ve bunlardan yapılan ipliklere, kalıcı, açık ve hacimli bir yapı kazandırmak için uygulanan mekanik ve ısıl işlem.

Tekstüre iplik: Tekstüre işlemiyle fiziksel özellikleri değiştirilmiş sentetik iplik.

tekstüre nedir kısaca: Sentetik ipliklere ısıl ve veya mekanik işlemler yoluyla doğal iplik görüntüsü ve özellikleri kazandırma tekniğidir. Bu teknikle kontinü sentetik iplikler kullanım alanlarını genişletecek çok daha hacimli bir yapıya kavuşur.

Yalancı büküm tekstüre nedir kısaca: Kısmi çekim almış ipliğin (POY), önce bir yöne, sonra diğer yöne tur verilerek, ısıl ve mekanik işlemlerin katkısıyla, yüksek hacimli, esnek bir yapı kazandırıldığı tekstüre yöntemine denir.

Tekstüre iplikler sentetik liflerin termoplastik özelliklerinden yararlanılarak kıvrımlandırma, karıştırma, ilmeklendirme gibi mekanik etkiler altında bırakılan kesiksiz lif ipliklerinin yüksek sıcaklıkta fikse edilmesi sonucu oluşturulan özel yapılı iplikleridir. Bu iplikler daha çok örme kumaş üretimine uygun iseler de, son yıllarda bazı özel dokuma kumaşların üretiminde de kullanımları artmış bulunmaktadır.

sentetik tekstüre ip ne demek, tekstüre iplik nedir, tekstüre tekstil, tekstüre kelime anlamı, polyester tekstüre iplik nedir, tekstüre kumaş nedir, tekstüre kumaş nedir

Polyester tekstüre, ön oryantasyonu tamamlanmış ipliğe belli işlemlerden sonra yalancı büküm verilerek elde edilmiş, krimp kazanmış, hacimli ve/veya elastik özelliğe sahip, doğal life benzetilmiş filament ipliktir.

Tekstürize iplik tekstüre iplik aynı şey galiba

Örgü kumaş sökme (unravelling) işlemi ile tekstüre iplik edilmesi.

Monofilament iplikler; düz, hacimsiz ve kıvrımsız metal tel veya misina benzeri silindirik bir yapıya sahiptir. Tekstüre iplikler, kıvrımlı yapıya sahip, daha pamuksu ve hacimli olan ve daha yumuşak tuşeli ipliklerdir.

Ancak tekstüre iplikler, multi filament yani çoklu filamentlerden oluşan ipliklerdir. Hacimli, yumuşak tuşeli ürünlerde monofilament iplikler genelde kullanılmaz. Monofilament iplikler, düz, hacimsiz bir yapıya sahip olup, kıvrımlı yapıya sahip monofilament iplikler bulunmamaktadır.

Kıvrımlı iplikler, multifilament olan ve tam çekimli olmayan ipliklerin ısı ve çekim işleminden geçirilmesi sonrasında elde edilebilmektedir. Monofilament iplikler herhangi bir çekim işlemine tabi tutulamadıkları için multifilament iplikler gibi değerlendirilememektedir.

Kıvrımlı monofilament ipliklerin elde edilmesi için geliştirilen çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri de monofilament ipliklerin örme yöntemiyle kumaş haline getirilmesi ve ardından kumaşın ısıl vb yöntemlerle fikse edilmesidir. Fikse edilen kumaş içerisindeki iplikler söküldüğü zaman; örme kumaş yapısından dolayı iplikler kıvrımlı bir hal almaktadır.