Tekstil ve Moda

Film Druck Baskı Nedir, Film Druck Baskı Makineleri

Filmdruck baskı ya da düz baskı (Alm. Filmdruckchablone, Fr. pochoir pour cadre d’impression, İng. flat printing screen), ipek, poliamit, polyester, bronz, gibi malzemelerden yapılmış gözenekli gazenin, desen dışındaki yerlerinin kapatılması sonucu elde edilen desenli, yer yer gözenekli gazeyi çerçevelere gergin şekilde takarak elde edilen şablon ile yapılan baskı tekniğidir. 

Film Druck Baskı Makineleri 
Film druck baskı işlemi, belirli aralıklarla duran bir işlemdir. Kesiksiz değildir, yarı kesikli bir işlemdir. Şablon, blanket ilerlerken kalkar. Bu durumda blanket şablona doğru hareket eder ve raklenin sıyırma işlemi için durur. Bu esnada şablon aşağı inerek baskıya hazır hâle geçer (Bu işlem otomatik olarak yapılır.). Sıyırma işleminden sonra kumaş, diğer şablon çerçevesine doğru hareket eder. Bu işlem periyodiktir. Kumaş her raportta durur, şablon iner ve rakle çekilir. Şablon geri kalkar ve kumaş bir sonraki raporta doğru hareket eder. Böylece periyodik bir sistemle baskı işlemi devam eder. Şablonlar aynı anda kumaş üzerine inerek desen aktarılır. Şablonlar yukarı kalktığı anda, blanket bir raport boyu kadar ileri hareket eder. Sonsuz olarak hareket eden blanket, kumaşı düzgün olarak taşımak zorundadır ve hareket esnasında sağa sola kaymamalıdır. Blanketin yıkama ve kurutma esnasında zarar görmemesi çok önemlidir. En küçük bir blanket hatası, baskı hatalarına yol açacaktır. Şablonlar sabit, kumaş hareketlidir. Baskı esnasında şablonlar kumaşa temas eder, daha sonra otomatik olarak kalkar, kumaş bir raport boyu ilerler ve şablon tekrar aşağıya inerek kumaşa temas eder. Rakle şablon üzerindeki boyayı sıyırır ve baskı gerçekleşir. Film druck baskının avantajları: Büyük raportlu desenlerin basılması mümkündür. Baskı eni, rulo baskıdan geniştir. Şablon üretimi kolay, şablon maliyeti ise yüksektir. Şablonlar uzun süre kullanılabilir. İyi bakılan bir şablon 30.000 metre kumaş baskısına dayanabilmektedir. Renk sayısı şablon sayısı kadardır. Makine uzunluğu renk sayısına göre değişir. Şablon ,desen değiştirme baskı baskı ayarı kolaydır. Rotasyon baskıya göre daha az zarar ile çalışılır. Şablonların yıkanması için özel teçhizat gerektirmez. Boyarmadde verimi en yüksek baskı tekniğidir. Aynı renk tonunda bir baskı için film druck baskıda 20 g boyarmadde gerekirken rotasyon baskıda 30 g rulo baskıda 50 g boyarmadde gerekir. Dolayısı ile boyarmadde tüketimi en düşük baskı yöntemidir. Elde edilen baskılar düzgündür. En yüksek renk canlılığı elde edilir. Çok renkli, küçük partilerin basılması için uygundur. Uygun şablon bezi sıklığı seçilerek metalik baskı, kabartma baskı gibi efekt baskılar için uygundur. Sıklığı fazla gaze bezleri kullanılarak son derece net kontürlerin eldesi mümkündür. Yan yana iki kumaş basılabilmektedir. 

Film druck baskının dezavantajları: 
Yer gereksinimi en fazla olan baskı tekniğidir. Bu şablon adedine bağlı olarak artar. Üretim hızı rulo ve rotasyon yöntemlerine göre daha düşük olduğu için baskı maliyeti en yüksek baskı yöntemidir. Yatırım maliyeti yüksektir. Türkiye'de film druck makine üretimi yoktur. Film druck baskı makinesi rulo baskı makinesinden daha pahalı, rotasyon baskı makinesinden ucuzdur. Uzunlamasına çizgilerin kırıksız basılmasında uygun değildir. Film druck baskı makineleri, şablon baskı prensibine dayanmaktadır. Bu baskı makineleri ,baskı ve kurutma sırasında yüksek yer gereksinimi, emek ve zaman harcama gibi günümüzdeki üretim hızıyla yarışamayacak el veya masa baskı sisteminin yerine geliştirilmiştir. İşlem otomatikleştirilmiştir. Bu nedenle oldukça hızlıdır. Tam otomatik film druck baskı makinelerinde kumaş blankete yapışık olarak hareket eder, şablonların yeri sabittir. Baskıdan sonra kumaş, makinenin arkasındaki kurutma bölmesine girer. Bu yöntem, metrelerce uzunluktaki kumaş rulosuna açık en hâlindeyken uygulanabilir. Otomatik film druck baskı, ticari yöntem olarak daha üretken olan rotasyon baskı yüzünden önemi azalmış bir yöntemdir. Fakat özellikle büyük raportlu desenlerde önemini korumaktadır. Bunun yanında, düşük metrajlardaki çok renkli baskılarda önemli bir yöntemdir. Tek desenden 500-1.000 metrelik çok renkli partilere kadar uygundur. Film druck baskı tekniği ile basılan baskılar rulo baskılardan daha canlıdır. Çünkü düz şablonlu baskıda baskı patı daha yüzeyseldir. Rulo baskıda ise baskı patı kumaşın daha derinliğine nüfuz etmiştir. Bu ayrım, bir dereceye kadar baskıların hangi teknik ile basıldığının tespitine yarar. Rulo baskıda arka yüze pat geçişi daha fazladır. Film druck şablonlu baskılarda makine genişliği izin veriyorsa iki dar en kumaş yan yana basılabilir. Film druck baskı, yarı kesikli bir işlemdir.Bunu rağmen çok kullanılan bir baskı sistemidir. Film druck baskıda istenilen desen, metal bir çerçeve üzerinde gergin bir şekilde takılan gaze bezi üzerine hazırlanır. Desen üzerinde basılmayacak kısımlarda, geçirgen olmayan bir film tabakası oluşturulur. Kumaş ile temas hâlindeki ince ve sık dokunmuş gaze bezi adı verilen bir tülün, bloke edilmemiş alanlarından baskı patının rakle yardımıyla basınçla geçirilerek kumaş üzerinde renkli bir desen meydana getirilir. Film druck baskı makinelerinde basılabilecek renk sayısı, genellikle 6-12 renk arası, en fazla 20 renktir. Renk sayısı baskı hızını etkilemez, raport boyu etkiler. Raport boyu 80 cm olan bir desende üretim hızı 1000 metre/saat iken raport boyu 140 cm' ye çıktığında 1.400 metre/saate ulaşılmaktadır. Bu durum baskı maliyetinde önemli bir unsurdur Çünkü kumaş ilerleme hızı, raport boyuna bağlıdır. Raport boyu büyük olan desenlerde üretim hızı daha yüksektir. Üretim hızı, raport boyuna bağlı olarak saatte 700-1200 metredir. 
Film druck baskı makinesi. 
Kalıp Sırası 
Kalıplar, baskı öncesi basılacağı renge göre ayrılarak koyu renkten açığa doğru sıralanır ve makineye yerleştirilir. Bunun amacı koyu renklerin açık renklerden sonra basılıp daha önce basılmış olan açık renklerin kirlenmesini önlemektir. Bazen bu sıra basılacak desene göre değişiklik gösterir. Koyu renk önde olup açık renk sonra da gelebilir. Konturlu kumaşlarda desenin konturu daha önce basılır. Çünkü desen konturu genellikle desene göre daha koyu renkli olur. Eğer açık renk önce basılıp sonra koyu renkli kontur basılır ise konturun desene oturmadığı, çakıştığı bölgelerde kirlenmeler meydana gelir. Koyu renk basıldıktan sonra açık renk üzerinde baskı işlemi devam edeceğinden açık renk kirlenebilir. Dolayısıyla en son açık renk basılır. Bunun nedeni ise daha önce basılan açık renkli pat kumaşın emme yeteneğini en aza indirdiğinden daha sonra basılan koyu renkli baskı netliği sağlanamaz, o bölgelerde yayılmalar meydana gelir. 
 
Film druck baskıda kumaş üzerine aktarılan baskı patı miktarı, 
- Rakle basıncı, 
- Rakle açısı, 
- Rakle çekme sayısı, 
- Şablon bezi gözeneklerinin genişliği, 
- Baskı patının viskozitesi, 
- Desen ile bağlantılıdır. 

Baskı sırasında karşılaşılabilecek genel hatalar şunlardır: 
- Kalıpların oturmaması, 
- Kalıpların yanlış yerleştirilmesi, 
- Kalıp hızlarının doğru ayarlanmamış olması, 
- Kalıpların tıkalı olması, 
- Kumaşın blankete düzgün yapışmaması, 
- Kumaştaki atkı bozuklukları, 
- Rakle presinden kaynaklanan, baskıda yayılma veya boğulma, 
- Sağ sol kanat farkı (az baskı veya çok baskı), 
- Kalıp veya raklede çizgi şeklinde hata, 
- Kumaş veya pattan gelen kalıntı ve yabancı maddeler, 
- Yanlış baskı patı ilavesi, 
- Desende kalıp ezmesi, 
- Blankette çizilmeler olması, 
- Blanketin kumaşı kirletmesi, 
- Raport mesafeleri hassas ayarlanmadığı takdirde enine renksiz çizgiler, 
- Varyant değişimlerinde kalıp ve raklelerdeki pat artıkları vb. hatalar oluşur. 

1 yorum:

Rakle seçimi ve ayarları fildruck baskıda önemlidir.