Tekstil ve Moda

Akromatik Renk Nedir, Akromatik Renkler Nelerdir

Beyaz, siyah ve bu iki rengin birleşmesiyle oluşan gri tonlarına akromatik renkler denir. 
Akromatik (Alm. unbunte Farbe; Fr. couleur achromatique, ton neutre, İng. achromatic color; neutral color), beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez demektir. Kelime kökeni Yunanca "a: ..sız; chroma: renk", sözcükleri ile türetilir ve renksiz; renk meydana getiren en küçük uyartıya duyarsız anlamına gelir. 
Kromatik renkler - akromatik renkler.
Akromatik renkler, tonlara sahip olmayan renklerdir, bu renklerin tonu yoktur yani tonsuzdur. Saturation yani renk doygunluğunun yokluğu veya varlığı, bir rengin kromatik mi yoksa akromatik mi olduğunu belirler. Akromatik renkler ise beyaz, siyah ve gri renkler olarak ifade edilir. 

1 yorum:

akromatik renkler ve akromatik olmayan renkler diye mi ayrılır