Tekstil ve Moda

Orlon Nedir, Orlon Ne Demek

Orlon iplikler. 
Orlon, görünüşü yüne benzeyen ısıyı çok iyi yalıtan bir tür sentetik elyaftır. Orlon terimi akrilonitrilin polimerizasyonu ile elde edilen akrilik elyafın ticari ismidir. İlk defa 1948 yılında akrilik elyaf orlon ismi altında Du Pont de Nemours Company tarafından üretilmiş ve pazarlanmıştır. Daha sonra başka isimler altında piyasaya sürülmüştür. 
Orlon, filament veya ştapel formda, genellikle liflerle harmanlanarak kullanılan akrilik lif çeşididir. 
Orlon, petrol türevi olan akrilik elyafından üretilmiş sentetik (tam yapay) ipliklerdir. Orlon akrilonitrilden oluşması nedeni ile piyasada çeşitli isimler altında bilinir. Genelde ştapel haldeki elyafın eğrilmesiyle elde edilir. Dolgun, yumuşak tutumları ile yüne benzer. Yapısal bileşimlerinin oranlarında farklar olan çeşitli tipleri mevcuttur. Bunlardan en çok bilinen ikisi; orlon ve modakriliktir. Orlon, poliakrinitrilden elde edilen ştapel elyaflardan oluşan ipliktir. Yirmiden fazla çeşidi vardır. Modakrilik ise özelliklerinde iyileştirilme yapılmış akrilik ipliğidir. Hafif ve sıcak tutan, ışığa ve iklime dayanıklı, bakımı kolay, parlak ve çabuk kuruyan iplik olarak bilinir. Gerek dokuma gerekse örme olsun, kumaşlarda yaygın olarak akrilik iplikler kullanılır. Yüne benzediğinden şardonlanmaya elverişlidir. Yüksek ışık ve iklim şartlarına karşı direncin gerektiği yerlerdeki tüm örgü veya dokuma kumaş ürünlerinde kullanım yeri bulmuştur. Kadın veya erkek dış giyim, yer döşemelikleri, ev tekstili (battaniye, halı, perde vb.), hacimli oluşundan dolayı özellikle kazaklarda çok kullanılır.

4 yorum:

Orlon iplik, orlon kumaş, özellikle örgü işlerinde geniş yer tutar, yumuşak, rahat ve hafif oluşuyla avantaj sağlar. Bakımı kolaydır ve çamaşır makinasında yıkanabilir.

Piyasada orlon ip ya da orlon iplik olarak bilinen maddeleri millet yün zannediyor, orlon yün değildir yukarıda da yazdığı gibi orlon akriliktir aslında. Orlon, görünüşü ve ele gelişi yüne benzeyen, içinde hava boşlukları olduğu için ısıyı iyi yalıtan, naylon benzeri bir çeşit akrilik elyaf ve bu elyaftan yapılmış yün benzeri ipliktir. Orlon yumuşak olup, bükülebilen bir elyaftır ayrıca havaya, gün ışığına ve birçok kimyasal maddeye karşı da dayanıklıdır.

Kimyada orlon nedir demek bir çeşit iplik malzemesine Orlon nedir kimya elyaf yapılan bir ham madde çeşidi denilmektedir.

Sentetik bir elyafın ticarî adıdır orlon. Teknikte poliakrilonitril adıyla bilinen orlon, petrol ya da kömür kökenli maddelerden üretilen akrilonitrilin polimerleşme ürünüdür. Poliakrilonitrile çözücüler ilâve edildiğinde oluşan plastik malzeme ipliğe eğirilerek orlon elde edilir. Orlondan suda çekmeyen kazak, battaniye, yelken, çadır bezi vb. dokunabilir veya örülebiir. Orlon ışığa, dumana, yağa, yaygın olarak bilinen çözücülere ve güveye karşı da dayanıklıdır.