Tekstil ve Moda

Büzgü Nedir, Büzgülü Elbise Ne Demek

Balıksırtı büzgü. 
Büzgü, (Alm. Krἃuselung, Fr. fronce, İng. shirr, shirring) giysi dikiminde, bir ipliği kumaşın bir ucundan istenilen yere kadar geçirip çekerek oluşturulan, kumaşın dikişli bölgesinde bolluğu azaltan sık, küçük kıvrımlardır

Büzgü elbise dikişte kumaşın bir ucundan istenilen yere kadar geçirilen bazı durumlarda büzgü ipi adı verilen ipliğin çekilmesiyle oluşan, elbisenin veya kumaşın bolluğunu azaltan sık, küçük kıvrımlara denir. Kumaşın bir ucundan istenilen yere kadar oyulgama dikişi veya makinede büzgü ayarı ile meydana gelen ve kumaşın bolluğunu azaltan sık, küçük pililerdir. Bolluk vermek ya da süslemek amacıyla yapılan, toplayarak tutturma işlemidir de diyebiliriz. 

Büzgüler yapılış şekillerine göre isim alır: 
- Düz büzgü 
- Kordon veya fitil geçirerek yapılan büzgüler 
- Kumaş iplikleri çekilerek yapılan büzgüler 
- Su büzgüleri 
- Şematik büzgüler (balıksırtı ve su dalgası). 

Balıksırtı Büzgü: Büzgünün balıksırtına şematik olarak benzemesinden dolayı, balıksırtı büzgü diye anılmaktadır. Kumaşın tersi, kumaşın inceliğine ve oluşturulacak geometrik desenin büyüklüğüne göre karelere bölünerek özel birleştirme tekniği ile desen ortaya çıkacak şekilde elde birleştirilmektedir. Büzgü tekniği kullanılarak hazırlanan beş yüzey, 1 cm, 1,5 cm, 2 cm den oluşan farklı aralıklarla önce karelere bölünmüş ve her biri elde kendi yüzeyine özel birleştirilmiştir. 
Büzgü elbise uzunluk ve genişliği ayarlamak veya süs amaçlı kullanılabilir.  
Su Dalgası Büzgü: Şematik büzgü çeşitlerinden biridir, kumaşın tersinin istenilen aralıklarla karelere bölünerek büzgü ortaya çıkacak şekilde el dikişi ile birleştirilmesiyle oluşturulmaktadır. Kumaşın tersi önce 1 cm'lik eşit aralıklarla karelere bölünerek çizilmiştir ve bu kareler su dalgası tekniği ile birleştirilmiştir. 
Su dalgası büzgü. 

2 yorum:

Büzgü (Gathering): İki paralel el dikişi veya gevşek makine dikişi; uzun iplikler, büzgünün her iki ucunda bırakılır ve fazla kumaş bir veya her iki uçtan çekilir, kumaşı, oturması için daraltmada veya dekoratif fırfırlı bir görüntü vermede kullanılır.

Moda ve Dikiş Nakış Terimi Olarak Büzgü ne demek? giysilerde bolluk vermek ve model özelliği kazandırmak amacıyla kısa mesafeye uzun mesafenin toplanarak tutturulmasına denir.