Tekstil ve Moda

Beyaz Nedir, Beyaz Rengin Anlamı

Beyaz renkli güller aşkın en eski sembolüdür. 
Beyaz ya da ak (Alm. weiß; Fr. blanc; İng. white), gözdeki renge duyarlı üç tip koninin (fotoreseptör hücre) eşit miktarlarda enerjiyle uyarılmasına yol açan ve çevresine göre daha ışıklı olan yüzeylerin insanda yarattığı renk algısısına denir. Beyaz, görülebilir dalga boylarındaki tüm renkleri kapsayan renktir. Beyaz kelimesi, Arapçada süt anlamına gelir ve dilimize oradan geçmiştir. Beyaz, akromatik bir renktir yani tonu olmayan bir renktir. Beyazın renk kodu #FFFFFF'dir. Beyaz, insanlığın ilk dönemlerinde; eski taş çağında kalsit ve kireç taşından üretilen en eski renktir. 

Beyaz Renk Ne Anlama Gelir 
Tarih boyunca beyaz, iyiliğin, maneviyatın, saflığın, tanrısallığın ve kutsallığın sembolü olarak seçilmiştir. Eski Mısır tanrıları, Yunan tanrıları, Roma tanrıçalarının hepsi beyaza bürünmüş olarak tasvir edilerek sembolize edilmiştir. Batı kültürlerinde beyaz, masumiyeti ve saflığı simgeleyen klasik gelinlik rengidir, oysa Çin ve Hint kültüründe beyaz, yas, keder ve kaybın rengidir. 
Beyaz diğer renkleri kapatır ve temiz bir sayfa açar. 
Beyaz tüm renklerin bütünüdür ve içinde her renkten farklı anlamlar ve güçler taşır. Geleneksel olarak beyaz, saflığı, temizliği ve el değmemişliği simgeler. Pek çok kültürde gelinler beyaz giyer. Gelin odalarının beyaz olmaları saflığın ve bakireliğin göstergesi olduğu kadar, yeni başlangıçların da göstergesidir. Ayrıca, uzmanlar beyazın istikrarın ve devamlılığın rengi olduğunu da belirtmektedirler. Beyazı yaşamında sıkça kullanan kişiler, dışarıya saflıklarını, deneyimsizliklerini, çocuksuluklarını ve en önemlisi temiz olduklarını yansıtırlar. 

Beyaz saflığı, temizliği ve masumiyeti simgeler. Beyazın uhrevi anlamları da vardır. Kefenler beyaz renktir aynı zamanda teslimiyeti ve sevgiyi temsil eder. Hacılar hac esnasında beyaz ihramlar giyerler ve tamamen teslim oldukları mahşer gününü canlandırırlar. Ayrıca temizliği simgeler. Bu yüzden doktorlar, hemşireler ve laboratuvar teknisyenleri steril olmak için beyaz giyerler. Beyaz, ışığı yansıtır ve ortamı serin tutar. Dolayısıyla yaz aylarında kıyafet rengidir. Genel olarak serin ve canlandıran bir his verir. 
Beyaza bürünen Uludağ kayak merkezi - Bursa. 
Düşman iki taraftan birinin beyaz bayrak çekmesi de teslim olmayı ifade eder. Beyaz renk; saflığın, masumiyetin, bütüncüllüğün ve tamamlayıcılığın rengidir. Döngünün bitişini simgeler bir başlangıca işarettir, ölüler bu yüzden beyaz kefenlere sarılırlar. 

Beyazın psikolojik anlamda, yeni başlangıçları sayabiliriz. Beyaz bir tuval, üzerine resim yapılmayı, yani işlenmeyi beklemektedir. Beyaz renk duyguları göstermezken, beyaz üzerinde görünen eserlerimizle beynimizdeki düşünceleri ve kalbimizdeki duyguları somutlaştırır, görünür hale getiririz. 

Beyaz renk, tüm renklerin pozitif ve negatiflerini temsil etme özelliği ile renkler arasında bir denge unsurudur; katıldığı rengi açar ancak kendisi narindir. Birlikte kullanıldığı rengin gücünü artırır. Aynı zamanda etkisizdir de katıldığı rengi tamamen bozmaz onu değiştirip farklı bir renk yapmaz. Onun temel özelliği denge sağlamaktır; eşitlik, adalet, tarafsızlık ve bağımsızlıktır. 

Beyaz her şeyi kendi yolundaki gibi açığa çıkaran bir renk olduğu için arkasına saklanamazsınız. Beyaz, duygusal stresi hafifletmeye yardımcı olan, huzur ve sakinlik, rahatlık ve umut duygusu sunan, koruma ve cesaretin bir rengidir. 

Beyaz, düşüncelerinizi, duygularınızı ve nihayetinde ruhunuzu bütünüyle temizlerken ve arındırırken, tüm enerji sisteminizi ferahlatır ve güçlendirir. Beyaz renkle ilgili özellikle batı kültüründe, soğuk, yalnızlık ve boşluk gibi duygular gibi çok az olumsuz çağrışımlar olsa da beyaz renk soğukluk etkisi göstermez. Dahası, duyular için az uyarım sağlayan, kısırlık, ayrılık ve ilgisizlik hissini ima eden bir etkisi de söz konusu. 
Beyaz rengiyle kar baykuşu. 
Beyaz renk, çoğu kültürde geleneksel olarak, ölüm ve yas ile ilgili bir renktir. Ölüm, bu dünya defterini kapatıp başka bir dünya için yeni beyaz bir sayfa açma anıdır. Yeni bir hayatın başlangıcıdır. Bu inanç beyaz rengin yeni başlangıçlar anlamına da uygundur. Beyaz, yaşam döngünüzü tamamladığınızı gösterir. 

Yaşamınızda yeni bir yönde ilerlediğiniz bir zamanda, çevrenizde beyaz renk giyim veya beyazlık arzusu yaşayabilirsiniz. Örneğin, yurt dışı seyahatiniz için, ilk kez ve tek başına bir yerde uzun bir süre kalma durumu, yeni bir ilişki, ya da yeni bir kariyer arayışı gibi anlar beyaz rengin psikolojisinin yansıdığı anlardır. 

Çoğu insan beyaz rengi masumiyet ve gençlik yıllarını hatırlamak amacıyla sembolize eder. Geçmiş hayatlarının daha sade, daha masum olduğunu iddia etmede kullanırlar. 

8 yorum:

Beyaz olumlu anlamlar taşıdığı, barış ve huzurla özdeşleştirildiği için hiç fazla mı kullandım acaba diye sormamanız gereken renktir. İçinizdeki gençlik, umut ve masumiyet hislerini besler. Küçük alanları büyük göstermesinin yanı sıra onlara ferah bir hava katar. beyaz ışığa doğru gitmeyin yeter :D

beyaz ne anlam ifade eder,beyazın manası nedir,beyaz renk ne anlamda kullanılır,beyaz elbise ne demek,beyaz giyinmek ne manaya gelir,

Beyaz / Berrak: Soğumuş bir renktir ve bütün renkleri içerir ve yansıtır. Beyaz renk ayna gibidir, bilinç ışığıdır, netlik sağlar, kendimizi görüp tanımamıza yardım eder. Işık getirir, temizler, arındırır, yeniler ve net bir algılama getirir. Işığın kaynağıdır.

siyah giyme toz olur, beyaz giyme söz olur nedendir peki beyaz bir şeylerin işaretidir.

Beyaz masumiyetin, sadeliğin rengidir. Bu yüzden genellikle gelinlik rengi olarak tercih edilir.

beyaz bir sayfa açmak önermesinde geçen renk

Beyaz siler temizler daksil bu nedenle beyazdır

daksilin beyaz olması sayfanın da beyaz olmasından, zemin rengi başka olsaydı daksil rengi de ona göre değişecekti.