Tekstil ve Moda

Örme Kumaş Analizi, Örgü Kumaş Analizi İşlem Basamakları

Örme kumaşlar. 
Kumaş Analizinin Tanımı 
Analiz, kavramsal olarak bir konuyu (madde veya düşünsel) temel parçalarına ayırarak daha sonra parçaları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yoludur. Analiz kelimesi, sözlük anlamı olarak bütünü parçalarına ayırarak ayrıntılı olarak inceleme anlamına gelir. 

Örme kumaşların analizinin yapılabilmesi için örülmüş kumaşın örgü analizini ve desenini, iplik özelliklerini ve ilmek (may) sıklıklarını, gramajını, bir ilmek için kullanılan iplik uzunluğunu, örüldüğü makineyi ve kumaşın üretilebilmesi için gerekli tüm özellikleri tespit etmek gerekir. 

Örme Kumaşların Analizi İçin Gerekli Olan Araçlar 
- Düzgün bir zemin, 
- Yeterli ışık kaynağı, 
- Cetvel, 
- Metre, 
- Toplu iğne, 
- Tığ, 
- Lup veya büyüteç, 
- Hassas terazi, 
- Numune kesme aleti, 
- Hesaplama araçları, 
- Analiz kağıtları ve analiz formları, 
- Renkli kalemler, 
- Makas. 

Örme Kumaşların Analizinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 
Örme kumaşların analizlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki kurallara uyulması gereklidir. 
- Analizi yapılacak örgü kumaş temiz, hatasız ve kullanılabilir özellikte olmalıdır. 
- Analizi yapılacak kumaş yeterli büyüklükte olmalıdır. 
- Analiz araçlarının doğru kullanılması ve ortamın buna uygun olması gereklidir. 
- Analiz yapacak kişinin yeterli örme bilgisine ve analiz tecrübesine sahip olması gereklidir. 

Örme Kumaş Analizlerinin İncelenmesi 
Örme kumaşlar yapılarına göre dokuma kumaşlardan çok farklı özelliklere sahiptir. Bu özelliklere paralel olarak değişik analiz yöntemleri gerekir. 

Örme kumaşlarda kullanılan analiz yöntemleri: 
- Örme kumaşların tanınması (Atkılı örme kumaşların tanınması, Çözgülü örme kumaşların tanınması),
- Örme kumaş eni ve büzülmesi, 
- Örme kumaş ağırlığı (Toptan kumaş ağırlığı, Metre-tül kumaş ağırlığı, Metre kare kumaş ağırlığı), 
- Örme kumaş sıklığı analizleri (ilmek çubuğu (sütun) sıklığı, İlmek satır sıklığı, Dantel örme kumaşlarda puan nokta sayısı), 
- Örme kumaşlarda harcanan iplik miktarı, 
- Örme kumaşlarda makine inceliği, 
- Havlı örme kumaşlarda hav yüksekliği. 

Örme Kumaş Analizinde İşlem Basamakları 
- Örgü analizini yapma (Kumaş örme tekniğinin belirlenmesi, Örme kumaş plaka sayısının belirlenmesi, İğne hareket raporunun belirlenmesi ve desenlendirme sistemine uyarlanması), 
- İplik özelliklerini belirleme (iplik cinsi, iplik numaralandırılması), 
- Kumaş ilmek çubuk sıklığını belirleme, 
- Kumaş ilmek sıra sıklığını belirleme, 
- Örme kumaşın örüldüğü makine inceliğinin belirlenmesi, 
- Kumaş gramajını belirleme, 
- İlmekteki iplik uzunluğunu belirleme. 

Örgü Analizini Yapma 
Örgü analizinde işlem sırası: 
- Kumaşın uygun boyutlara kesilmesi, 
- Kumaş yüzünün belirlenmesi, 
- Uygun iğne diziliş formunun belirlenmesi, 
- İplik ucunun bulunması, 
- Referans iğne seçilerek belirlenmesi, 
- İpliklerin iğne iğne sökülerek her iğne hareketinin iğne diziliş formuna işaretlenmesi, 
- Raporun belirlenmesi, 
- Makine desenlendirme sistemine göre iğneye hareket veren desenlendirmelerin belirlenmesi. 

Örgü analizinin yapılabilmesi için belirlenmesi gereken özellikler vardır. Bu özellikler aşağıda anlatılmıştır. 

Kumaş Örme Tekniğinin Belirlenmesi 
Örme kumaşlar, atkılı ve çözgülü örme kumaşlar diye ikiye ayrılmaktadır. Kumaş analizi yapan kişi öncelikle incelediği kumaşın örme tekniğini belirlemelidir. 

Örme kumaşın örme tekniğini belirlemek için kumaşı sökmeyi denemelidir. Kumaş sökülmediğinde çözgülü örme tekniği ile söküldüğünde ise atkılı örme tekniği ile örüldüğü tespit edilmiş olur. 

Atkılı örme tekniğini belirleme 
- Atkı yönlü ilmekler kumaş eni yönünde meydana gelir. 
- Atkı yönlü örme kumaşlarda her sırayı bir iplik oluşturur. 
- Atkı örme kumaşlarda esneklik yüksek görülür. 
- Atkı örme kumaşlardan yapılan ürünler üç şekilde olabilir: 
1- Düz örme makinelerinde biçimlendirilmiş veya biçimlendirilmemiş parça şeklinde üretilir. 
2- Düz örme makinelerinde kumaş açık en şeklinde üretilir. 
3- Yuvarlak örme makinelerinde tüp veya açık en şeklinde üretilir. 

Çözgülü örme tekniğini belirleme 
- Çözgü yönünde ilmekler kumaş boyunca oluşturulur. 
- Her iğneye iplik beslenerek kumaş oluşumu sağlanır. 
- Kumaş oluşturma işleminde iğneler topluca aşağı yukarı ve sağa sola hareket ederek kumaş oluşumunu sağlar. 

Örme Kumaş Plaka Sayısının Belirlenmesi 
Bilindiği gibi örme makinelerinde kumaşlar, tek ve çift plakalı kumaşlar diye ikiye ayrılmaktadır. Aşağıda tek ve çift plaka kumaşları ayırt edilmesi için önemli noktalar belirtilmiştir. 
- Atkılı örmede tek plaka kumaşlarda kumaşın ön yüzünde düz ilmek (R) kumaşın ters yüzünde (L) ilmek görülür (R-L yüzeyli kumaşlar). 
- Çift plakalı örme kumaşlarda hem ön yüzeyde hem arka yüzeyde R ilmek görüntüsü görülür (R-R yüzeyli kumaşlar). 
- Haroşa örme kumaşlarda ön ve arka yüzünde L ilmekler görülür (L-L yüzeyli kumaşlar). 

İğne Hareket Raporunun Belirlenmesi ve Desenlendirme Sistemine Uyarlanması 
İğne hareket raporunun belirlenmesinde örgünün raporu, rapor tekrarına kadar en son ilmek sırasından sökülmeye başlanarak iğne diziliş formuna işaretlenir. Bu şekilde iğne hareket raporu çıkarılır. İğne raporunun çıkarılması ile çalışılacak makine desenlendirme sistemine uyarlanır. 

4 yorum:

Düz örme kumaşlarda en ve boy tespiti: örgü kumaşlar, birbirinin içinden geçen ilmeklerden oluşan kumaşlardır. (Ppenye, ribana, jarse, triko, dantel, interlok, süprem vb.) örgü kumaşların eni ve boyu ilmeklerin dizilişinden anlaşılabilir. Üst üste dizilmiş ilmikler kumaşın boyunu, yan yana sıralanmış ilmekler ise kumaşın enini oluşturur. Bu tür kumaşların bazıları enine doğru oldukça fazla esner. Boyda ise ene göre esneme daha azdır. Yuvarlak örme kumaşlarda ise boy iplik yönü kat yerlerinden anlaşılır. Tüp örmelerin kumaş katı olan iki kenarı, boy iplik yönünü gösterir.

Örüldüğü makinenin inceligi nasıl belirleniyor?

makinenin inceliği iğne boyutu ve igne sıklığı birde kullanılan iplik türü ile belirleniyor diye düşünüyorum, nasıl anneanne ve babaannelerimiz şişle yün kazaklar örerler şiş ne kadar kalın ve ipte o kadar kalınsa ince bir örgü çıkmaz benim aklıma ilk gelenler bunlar. mesela tığ ile daha ince örmeler yapılır tığ kalınlaştıkça kumaşta kalınlaşır örnekleri çoğaltmak gerekirse

örme kumaşların analizi, örme kumaş incelemesi, örme kumaş türünün belirlenmesi,