Tekstil ve Moda

Çözgülü Örme Nedir

Çözgülü örme kumaşta ilmek yapısı ve ilmek düzeni. 
Çözgü örmeciliği (Alm. Kettenwirken, Fr. tricotage chaîne, İng. warp knitting), her iğneye en az bir iplik beslenmesi ile oluşturulan ilmek çubuklarının, yanlarındaki ilmek çubukları ile bağlantı yaparak yüzey oluşturmasıdır. 

Çözgü örmeciliğinde, her iğneye en az bir iplik beslenir. Her iğnenin ayrı ayrı oluşturduğu ilmek çubuklarının yanındaki ilmek çubukları ile bağlanması ile yüzey oluşur. Bir çözgü örme mamulü sökmeye çalıştığımızda ya hiç sökülmez ya da boyuna yönde biraz sökülür. 

Çok iplik besleme sistemine göre ilmeklerin boyuna yönde hareket ederek bağlantı yapması ile yüzey oluşturması tekniğine dayalı örme türüne çözgü örme ya da çözgülü örme denir. Her iğneye bir veya daha fazla iplik beslenerek oluşturulan çözgülü örme yapıları, atkı örme yapılarına göre daha az esnektir, iplik besleyen yatırım iğnelerinin örme iğnelerinin arka tarafında yaptığı alt yatırım miktarına göre farklı desenler elde edilir. Alt yatırım miktarı arttıkça daha stabil bir yapı sağlanır. Çift triko, kilit örgüsü, tül perde zemini (marquisette) gibi temel çözgülü örme yapılarıdır. 

Çözgülü örme sisteminin en önemli özelliği iplik hareketli iğneler sabit olmasıdır. Çözgülü örmede; dokuma kumaşlar kadar stabil, atkılı örme kumaşlar kadar esnek kumaş yapıları elde edilebilir.  

Çözgülü örme kumaşlar; raşel, trikot, kroşet ve diğer çözgülü örme makinelerinde üretilir. Her iğnenin ayrı ayrı iplik beslemesi ve iğnelerin topluca hareketi nedeniyle kumaş oluşumu en hızlı olan örme sistemidir. Makine özelliğine bağlı olarak çok geniş enli kumaşların örülmesine olanak sağlar. Çözgülü örme makinelerinde daha çok filament hâldeki sentetik iplikler kullanılmaktadır. Bu ipliklerin yaygın bir şekilde kullanılmasının temel nedeni, sentetik ipliklerin yüksek kopma dayanımları nedeni ile yüksek devirlerde çalışan çözgülü örme makinelerine uyum sağlayarak, iplik kopuş sayısını azaltmaları ve dolayısıyla makine veriminin de artmasıdır. 

Çözgülü örme kumaşlar üç bölümde sınıflandırılabilir: 
- Trikot çözgü örme makinelerinde üretilen kumaşlar. 
- Raşel çözgü örme makinelerinde üretilen kumaşlar. 
- Kroşet (aksesuar) çözgü örme makinelerinde üretilen kumaşlar.

Çözgülü örme yöntemi ile elde edilen ürünlerden bazıları; tül perde, dantel, mayo ve döşemelik kumaşlar, havlu ve halılar, bandaj ve yapay damar gibi tıbbi malzemeler, ayakkabı yüzü, filtre, çuval ve sera örtüsü gibi teknik kumaşlardır. 

7 yorum:

dünyada en fazla üretim miktarı olan kumaş türlerinden biridir, esnek yapısı ve gelişen teknoloji ile birlikte giderek artan bir kullanım alanına sahiptir.

Çözgülü Örme Kumaşların Kullanım Alanları

Çözgülü örme kumaşlar genel olarak giyim, ev tekstili ve endüstriyel alanda geniş kullanımı olan kumaşlardır. Çözgülü örme kumaşlar giysilik olarak bayan iç giyim, mayoluk kumaşlar, spor giysiler, boyun atkısı, astarlık kumaşlar, havlu ve pelüş kumaşlar olarak kullanılır. Ev tekstilinde çok yoğun olarak tül perdelikler, masa örtüleri, döşemelik kumaşlar, pelüş, dantel havlı kumaşlar, toz bezleri, yatak çarşafları, kilim ve şemsiyelik kumaşlar olarak kullanılır. Endüstriyel alanda ise tıbbi malzemelerde, uçak yalıtımında; balık ağı, ayakkabı ve çantalarda kullanılır.

cozgulu ormenin genel ozellikleri

https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2018/06/cozgulu-orme-kumaslarin-genel.html

Çözgülü Örme Kumaşlar Nasıl Tanınır
Çözgülü örme kumaşlar, bir çözgü levendinden sağılan ipliklerin delikli iğnelerden geçirilmesi ve ilmek oluşturmak üzere örme iğnelerinin üzerine verilmesi ile üretilen, boyutsal stabilite açısından dokuma kumaşlara yakın özellikler gösteren kumaşlardır.

Çözgülü örme kumaşlar, atkılı örme kumaşlara göre daha stabil ve ilmeklerin görünüşleri daha az belirgindir. Çözgülü örme kumaşların elastikiyetleri oldukça düşüktür. Çözgülü örme kumaşlar, atkılı örme kumaşlardan yüzünün ve tersinin dikkatlice incelenmesi yolu ile ayırt edilebilir.

Kumaş yüzü; oldukça açık, belirgin düz ilmeklerden oluşmakta, ilmekler dikey olarak ve bir kenarından diğer kenara hafif bir açıyla sürmektedir.

Kumaşın tersi; hafif eğik yatay çizgilere sahiptir. Bu çizgiler üstten dolanan ve alttan dolanan iplikler olarak adlandırılır ve kumaşı oluşturan çözgü ipliklerinin yanlamasına hareketiyle oluşur. Bu ipliklerin ayrımsanması, çözgülü örmeleri ayırt etmede en önemli özelliktir. En önemli ayırt edici özellik ise çözgülü örme kumaşların sökülememesidir.

Çözgülü örme kumaşlar gerek ilmek yapıları gerekse çalışma prensipleri açılarından, atkılı örmeye göre farklılık arz ederler. Çözgülü örme kumaşlarda iğne rayındaki her bir iğneye beslenen iplikler, kumaşın boyuna yönde ilmekler (ilmek çubukları) oluşturur. Bu ilmek çubukları örgü tipine bağlı olmak üzere bir yanındaki veya daha ötedeki (yedi sıra öteye kadar) ilmek çubukları ile bağlantı yaparlar. İğneler sabitlendikleri yayla birlikte toplu olarak hareket ederler. İplik besleme kılavuzları hareketlidir.

çözgülü örme kumaş kullanım alanları,çözgü örmeciliği nedir,çözgülü örme kumaş ne demek,çözgülü örme ilmek dizilimi nasıldır,çözgülü örme nedir kısaca,

Çözgülü örme makineleri ile elde edilen ürünlerden bazıları; tül perde, dantel, mayo ve döşemelik kumaşlar, havlu ve halılar, bandaj ve suni damar gibi tıbbi malzemeler, ayakkabı yüzü, filtre, çuval, sera örtüsü gibi teknik kumaşlardır.