Tekstil ve Moda

Armür Nedir

Dokuma yüzey oluşturmak için atkı ipliklerinin; çözgü iplikleri arasında geçirilmesi gerekir
Armürün Tanımı 
Armür, dokuma makinesindeki çerçevelere dolayısı ile çözgü ipliklerine aşağı yukarı hareket veren bir mekanizmadır. Dokuma işleminin gerçekleşmesi için ilk temel hareket ağızlık açılmasıdır. Ağızlık açılması belli bir düzen dahilinde olur. Ağızlık, çerçevelerin hareketi ile çözgü ipliklerinden bir kısmının yukarıda, bir kısmının aşağıda bulunması sonucu iki çözgü grubu arasında oluşan boşluktur. Ağızlıktan geçirilen atkı ipliği, üstteki çözgülerin altında, alttaki çözgülerin üstünde kalır. Bu şekilde çözgü ve atkı ipliği arasındaki bağlantı sağlanarak dokuma örgüsü oluşturulur. 

Armür Planı Nedir 
Armür planı; atılacak atkı sırasına göre örgü raporu ve tahar planına uygun şekilde hangi çerçeveler yukarıda, hangi çerçeveler aşağıda olacak şekilde ağızlık açılacağını gösteren çizimdir. Armür planı, dokunacak olan örgünün raporu ve tahar planı esas alınarak çizilir. Örgü raporunu oluşturan farklı çözgü hareketleri belirlenip bir araya getirilir.

2 yorum:

Armür: Jakardan daha basit olan armür kumaşı pike kumaşı olarak dokumasında küçük geometrik şekiller kullanılır.

Armür desenli dokuma kumaş pike gibi ancak kuşgözü kumaş kadar bariz olmayan gözenekli görünüme sahip kumaştır

Haftalık En Çok Okunanlar