Tekstil ve Moda

Armür Nedir, Armür Ne Demek

Dokuma yüzey oluşturmak için atkı ipliklerinin; çözgü iplikleri arasında geçirilmesi gerekir. 
Armür (dobby), dokuma makinesindeki çerçevelere dolayısı ile çözgü ipliklerine aşağı yukarı hareket veren bir mekanizmadır. Dokuma işleminin gerçekleşmesi için ilk temel hareket ağızlık açılmasıdır. 

Ağızlık açılması belli bir düzen dahilinde olur. Ağızlık, çerçevelerin hareketi ile çözgü ipliklerinden bir kısmının yukarıda, bir kısmının aşağıda bulunması sonucu iki çözgü grubu arasında oluşan boşluktur. Ağızlıktan geçirilen atkı ipliği, üstteki çözgülerin altında, alttaki çözgülerin üstünde kalır. Bu şekilde çözgü ve atkı ipliği arasındaki bağlantı sağlanarak dokuma örgüsü oluşturulur. 

Armür Planı Nedir 
Armür planı (Alm. Ratièrenplan, Fr. plan de ratière, İng. dobby plating), dokumada bir örgünün dokunabilmesi için gerekli çerçeve hareket sırasını gösteren plandır. Armür planları; atılacak atkı sırasına göre örgü raporu ve tahar planına uygun şekilde hangi çerçeveler yukarıda, hangi çerçeveler aşağıda olacak şekilde ağızlık açılacağını gösteren çizimlerdir. Armür planı, dokunacak olan örgünün raporu ve tahar planı esas alınarak çizilir. Örgü raporunu oluşturan farklı çözgü hareketleri belirlenip bir araya getirilir. 

Armür planı desen kağıdına, örgü raporunun sağ tarafına, örgü raporunu oluşturan farklı çözgü hareketleri soldan sağa doğru sıralanacak şekilde aktarılır. Farklı çözgü hareketlerinden sadece bir tanesinin alınmasına dikkat edilir. Armür planında her satır bir atkıyı ifade eder ve aşağıdan yukarıya doğru numara verilir. Her sütun ise bir çerçeveyi ifade eder. Bir atkıya ait satırda hangi numaralı çerçeveleri gösteren karelerin içi dolu ise o çerçeveler atkı atılmadan önce yukarı kalkarak ağızlık oluşturacaklardır. 
Örnek armür planı. 
- 1'inci atkı atılırken; 1'inci ve 4'üncü çerçeveler, 
- 2'nci atkı atılırken; 1'inci ve 2'nci çerçeveler, 
- 3'üncü atkı atılırken; 2'nci ve 3'üncü çerçeveler, 
- 4'üncü atkı atılırken; 3'üncü ve 4'üncü çerçeveler yukarıda olacak şekilde ağızlık açılmalıdır. 

5 yorum:

Armür: Jakardan daha basit olan armür kumaşı pike kumaşı olarak dokumasında küçük geometrik şekiller kullanılır.

Armür desenli dokuma kumaş pike gibi ancak kuşgözü kumaş kadar bariz olmayan gözenekli görünüme sahip kumaştır

Armür, kumaş deseninin tekrarlanan en küçük parçasına denilmektir ve armürlü kumaş dediğimizde gerçek anlamda üzerinde bir desen oluşturacak şekilde tekrarlanan parçalar aklımıza gelmelidir. Armürlü elbise, örneğin gömleğin motifi sürekli tekrar ediyorsa buna armürlü desen denir. Armür, ilk olarak ağır ipekli kumaşa uygulanmıştır. Daha sonra elbise ve takımlarda kullanılmak üzere pamuklu kumaşlarda da kullanılmaya başlamıştır. 1900 yılında Staubli firması dokuma endüstrisi için armürler geliştirmiştir.

tekstilde armür işlemi,armür tanımı kısaca,dokuma kumaşta armür çalışma şekli,armür planı nedir,armür ne demek,