Tekstil ve Moda

Cam Elyaf Nedir, Cam Elyaf Özellikleri

Cam elyafı, ipeksi bir görünüm ve parlaklığa sahiptir. 
Cam elyafı (fiberglas), çok ince cam liflerden üretilen bir maddedir. Isı yalıtımı ile çeşitli tekstil ürünlerinde yaygın olarak kullanılır. Cam, seramik ve grafit liflerinden özel kullanımlar için çeşitli mineral lifler üretilmektedir. En önemli mineral lif, cam lifleridir. Cam, sert ve esnek olmayan bir malzeme olmasına rağmen, ipek hissi ve görüntüsüne sahip, ince ve saydam tekstil lifleri üretilebilir. 

Cam lifi elde edilirken; silika kumu, kireçtaşı, soda külü, boraks, borik asit, feldispat ve fluorspar gibi doğal mineraller, lif olarak proses edilmiş cam içerisinde yüksek sıcaklıklar altında eritilirler. 

Cam lifinin özellikleri; yüksek ağırlık ve yüksek alev dayanımına sahip olmasıdır bu nedenle ısı dayanımı gerektiren endüstriyel uygulamalarda ve izolasyon maddesi olarak yaygın olarak kullanılırlar. 

Eritilmiş haldeki ham maddenin, düzelerden geçirilip katılaştırılması sonucu üretilir. Ayrıca yüksek mukavemet değerleri nedeniyle diğer malzemelerle birleştirilerek kompozit malzeme üretiminde kullanılır. Bunun yanında mayın kasası yapımında bolca kullanılmaktadır. Bunda en önemli neden cam elyafından üretilen mayının metal tarama aygıtlarına yakalanmamasıdır. Bugün bildiğimiz cam elyafının geliştirilmesi 1930’lu yılların sonlarına doğru yapılabilmiştir. Günümüzde, dünyada üretilen cam liflerinin büyük kısmı teknik amaçla ve özellikle ısıl iletim katsayıları düşük olduğundan yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. Tekstil alanında tüketilen cam liflerinin payı oldukça düşüktür. 
Cam lifinin özelliklerinin bazalt lifi ile karşılaştırılması. 
Nispeten düşük performanslı plastikleri ve çatı kaplama malzemeleri için takviye ve ucuz bir izolasyon materyali olarak kullanıldıktan sonra, cam lifleri giderek artan bir şekilde; ateşe ve sıcaklığa mükemmel dayanıklılık özelliği sayesinde ile yeni bir mühendislik malzemesi şeklinde nitelendirilmeye başlanmıştır. Cam elyafları; şu anda filtrasyon, koruyucu giysi ve ambalajlama konularında olduğu gibi sızdırmazlık malzemeleri ve kauçuk takviyeleri de dahil olmak üzere yüksek performanslı kompozit uygulamalarının çeşitli türlerinde geniş ölçüde kullanılmaktadır. 

10 yorum:

Cam liflerinin yapımında kullanılan temel hammadde, bilinen camdan başka bir şey değildir. Ancak asıl camlar, alkali ve toprak alkali silikatlardan ve hatta borat ve alüminat içeren kompleks karışımlardan oluştukları halde, lif üretiminde kullanılacak olanlar daha çok soda-kireç silikatları veya boraks silikatları şeklindedir. Cama kazandırılmak istenen özelliklere göre, katkı maddelerinin oranı değişiktir. Bu nedenle cam liflerinin kimyasal yapısı kesin olarak verilememektedir. Buna rağmen silisyumdioksit ve kalsiyumkarbonattan oluştuğu söylenebilir.

Cam liflerinin uzama yetenekleri ve sürtünme mukavemetleri oldukça düşüktür ve bu nedenle giyim eşyası olarak pek kullanılmamaktadır. Ancak absorbe ettikleri rutubet miktarı çok az olduğundan vücudu soğuk tutmaktadırlar ve ayrıca toksik etkileri bulunmamaktadır. Bu özelikleri nedeniyle diğer tekstil lifleri ile karıştırılarak kullanılmaya elverişlidir. Daha çok ısıyı ve elektriği iletmemesi nedeniyle, ısı ve elektrik izolasyon maddesi plastik malzemelerin mukavemetini arttırmak için takviye maddesi olarak kullanılmaktadır

Cam elyafı, düz cam yapımında kullanılan benzer cam hammaddelerinin kullanılmasıyla üretilen ince lif (fiber veya tel) şeklinde malzemelerdir. Farklı bileşenlerin ilavesiyle farklı türlerde cam elyaflar üretilebilir. Günümüzde 3 farklı cam elyaf çeşidi üretilmektedir. Bunlar;
-İzolasyon tipi cam elyafı (cam yünü),
-tekstil tipi cam elyafı,
-optik cam elyaf

Dünyadaki cam elyafı üretimlerinin büyük bir bölümü, Owens Corning Fiberglass
(OCF), Pittsburgh Phate Glass (PPG), Certain Teed, Saint Gobain ve Manville ile bu şirketlerin bağlı ortaklıkları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tekstil tipi cam elyafı yüksek çekme ve çarpma dayanımına sahip, ağırlıkça hafif, kimyasal reaksiyonlara karşı oldukça dirençli ve düşük maliyetle üretilebilen bir malzemedir. Bu özellikler tekstil tipi cam elyafın son yıllarda geleneksel malzemeler ve metallerin yerine gittikçe artan oranlarda kullanılan plastiklerde ve kompozitlerde takviye elemanı olarak kullanılmasını teşvik eder.

Yıllar boyunca nispeten düşük performanslı plastikleri ve çatı kaplama malzemeleri için takviye ve ucuz bir izolasyon materyali olarak kullanıldıktan sonra cam giderek artan bir şekilde ateşe ve sıcaklığa mükemmel dayanıklılık özelliği ile sofistike bir mühendislik malzemesi şeklinde nitelendirilmeye başlanmıştır. Cam lifleri şu anda filtrasyon, koruyucu giysilik ve ambalajlama konularında olduğu gibi sızdırmazlık malzemeleri ve kauçuk takviyeleri de dahil olmak üzere yüksek performanslı kompozit uygulamalarının çeşitli türlerinde geniş ölçüde kullanılmaktadır.

cam elyaf nerede kullanılır derseniz cevabı şu yönde olur: cam elyafı (fiberglas), çok ince cam telciklerinden üretilen bir maddedir. İnşaat ve yapı sektöründe yalıtım malzemesi olarak, tekstilde ise dokuma ürünlerinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca birçok plastik üründe güçlendirici olarak da kullanılır ve ortaya çıkan bileşik maddelere de camla güçlendirilmiş plastik, halk arasındaki yaygın kullanımda kırılmaz cam adı verilir. cam elyaf özellikleri genel olarak ısı iletimi düşük olduğu için yalıtkandır ve tekstil malzemesi olarak parlak lifler elde edilir

Cam elyafı üretim videosu: https://tekstilsayfasi.blogspot.com.tr/2010/11/cam-elyaf-nasl-yaplr.html cam elyaf belgeseli de diyebiliriz.

ingilizce türkçe terim sözlük

glass: cam
glass fibre: cam lifi
glass wool: cam yünü

cam lifinin kullanım alanları nelerdir, cam lifinin özellikleri, cam lifi nedir kısaca, mineral lifler cam lifleri nedir, cam lifi yapımında kullanılan malzemeler, tekstil cam elyaf