Tekstil ve Moda

Tekstilde Çekim ve Dublaj

Tekstilde çekim işlemi uygulanması. 
Günümüzde iplik işletmelerinin genelde ilk ara ürünü tarak bandıdır. Tarak bandı da lif inceliğine ve bandın numarasına bağlı olarak kesitinde 20.000-40.000 adet lif içermektedir. Bu miktar iplik aşamasına gelinceye kadar çeşitli basamaklarda azaltılarak iplik kesitinde yaklaşık 100 life kadar indirilmektedir. 

Bu azalma iki şekilde meydana gelmektedir. 
- Temizleme sırasında, bir yan etki olarak lif adedinin isteğe bağlı olmaksızın azalması. Bu olay daha ziyade harman hallaç, tarak ve penye makinelerinde meydana gelmektedir, 
- Çekim uygulayarak kesitteki lif sayısının azaltılması. Bu işlem taraktan başlayarak iplik makinelerine kadar olan tüm aşamalarda uygulanmaktadır. 

Tekstilde Çekim Nedir 
Çekim (Alm. Strecken, Fr. étirage, İng. drafting), iplikçilikte silindir çiftleri arasında lif demetinin çekilerek doğrusal yoğunluğunun azaltılması ve liflerin paralelleştirilmesi işlemine denir. Çekim bir lif kütlesine belli bir yönde kuvvet uygulayarak bu kütleyi gerdirmek suretiyle yapılan bir uzatma işlemidir. Bu uzamanın sağlanabilmesi için, lifler arasındaki tutunmanın aşılması gerekmektedir. Tabi ki burada önemli olan bir husus liflerin hareketinin son derece düzgün olarak gerçekleşmesidir. Aksi takdirde band, fitil veya iplik formundaki malzemenin uzunluğu boyunca kütle değişimleri veya düzgünsüzlük meydana gelecektir. Çekimin mükemmel olarak gerçekleşmesi hem işlenen malzemenin durumuna hem de çekimi sağlayacak olan mekanik düzeneğin özelliklerine bağlıdır. Esasen mükemmel bir çekimin gerçekleştirilmesi son derece zordur ve her bir çekim aşaması daima düzgünsüzlükte bir artışa yol açmaktadır. İplik üretim aşamalarında çekim işlemi daha ziyade silindirli çekim sistemleri üzerinde gerçekleştirilmektedir. 

Tekstilde Dublaj Nedir 
Dublaj ya da katlama (Alm. Dublierung, f; Fr. doublage, m; İng. doubling), iplikçilikte materyal karışımını sağlayarak homojenliğini ve materyalin doğrusal yoğunluğundaki düzgünlüğünü artırmak için çekme, fitil ve iplik makinesine birden fazla sayıda fitil ya da şerit ucu beslenmesi işlemine denir. 

Dublaj, en az iki veya daha fazla bandın (şeridin) birleştirilerek tek bant hâline getirilmesi işlemidir. Genel anlamı itibariyle makineye beraberce giren band sayısının çıkan band sayısına oranı; dublaj olarak isimlendirilir. Dublaj vasıtasıyla tek tek bandlarda bulunan düzgünsüzlükler tesadüfi olarak giderilir, böylece homojenlik artar. Çekimin hesaplanmasında dublaj sayısı hesaba katılır. 

2 yorum:

dublaj tekstilde de varmış

tekstilde çekim işlemi, tarak bandı, çekim nedir, tekstilde çekim ne anlama gelir, tekstilde dublaj ne demek, çekim ve dublaj,