Tekstil ve Moda

Uzunluk ve Ağırlık Sistemlerinde Çekim Hesaplama

Uzunluk sistemine göre çekim aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 
Uzunluk Sistemi Çekim Formülü 
Ağırlık sistemine göre çekim aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 
Ağırlık Sistemi Çekim Formülü 
Genellikle yünlü iplikhanelerin hazırlama dairelerinde çekim hesaplamasında ağırlık sistemi kullanılır. Pamuk iplik hanesinde ise hem hazırlık ve hem de iplik dairesinde çekim hesaplamasında uzunluk sistemi kullanılır. Bazı iplikhane makinalarında çekim işlemi sırasında, yani çekim sahasında lif malzemesinin çalışılması sırasında telef meydana gelir. Bu telef, sanki çıkış numarası çekimden dolayı inceliyormuş gibi de değerlendirilebilir. Telef yüzdesi 'p' ise çekim aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 
Telef Yüzdesi ile Çekim Hesaplama 

4 yorum:

Çekim: Silindirler arasındaki hız farkından dolayı malzemenin inceltilmesi işlemine çekim denir. Çekim gerçekleşirken ekartman ayarlarının çok muntazam yapılması gerekir. Ekartman ayarının kısa olması halinde lifler düzgün bir çekime uğrayamadığı için tıkanmalar olacaktır. Ekartman ayarının açık olması halinde; lif boyları kısa gelecek ve düzgün bir çekim elde edilmeyecektir.
Çekim Oranı: Hammaddenin cinsine, kalitesine ve istenilen numaraya göre değişir

Çekim değerini birkaç yolla hesaplamak mümkündür. Bant numarasına göre çekim değeri bulmada dublaj sayısını ve döküntü yüzdesini de dikkate almalıyız. Çünkü dublajsız ve döküntüsüz çekme makinesi yoktur. Dublaj sayısını etkileyen birçok neden vardır.

Çekim hesabı iki türlü yapılır:
1- Silindirlerin çevresel hızlarıyla çekim hesabı: Kinematik şemada
motordan başlayarak hareket takibi ile silindirlerin çevresel hızları
bulunur. Sonra ön silindirin çevresel hızı besleme silindirinin çevresel
hızına oranlanarak çekim değeri bulunur.
Çekim = Ön silindirin çevresel hızı (m/dk) / Besleme silindirinin çevresel hızı (m/dk)

2- Bant (Şerit) numaralarıyla: Makineye beslenen ve makinede üretilen
bandın (şeridin) birer metresinin ağırlığı (Nm olarak numaralandırılır)
bulunur. Sonra bulunan çıkan bant numarası (Nm) ile giren bant numarası
(Nm) oranlanır. Ardından dublaj oranı ile çarpılır. Böylece çekim değeri bulunur.
Çekim=(Çıkan bant numarası (Nm) / Giren bant numarası (Nm))xDublaj

çekim hesaplama, uzunluk ve ağırlık sistemlerine göre çekim hesaplama, uzunluk ve ağırlık sistemlerine göre çekimin hesaplanması