Tekstil ve Moda

Katlı İplikler, Katlı İplik Numara Hesapları

Katlı iplikler. 
Katlı iplik (Alm. Zwirn, Fr. fils retors, İng. folded yarn; plied yarn), iki ya da daha fazla tek katlı ipliğin bir araya getirilerek bükülmesi ile oluşan iplik çeşidine denir. Kumaş üretiminde bazı belirli amaçlar için katlı ve bükülü iplikler kullanılmaktadır. Bu tür ipliklerde büküm yönü tek kat ipliğin tersi yönünde verilir (ipliğin bükümünün açılmaması için). 

Tekstilde katlama kuvvetli ve dengeli bir iplik oluşturma isteğinin bir sonucudur. Bu işlem iki veya daha fazla iplik alınarak birlikte bükülmesi suretiyle yapılır. İki iplik katlanınca iki katlı, üç iplik katlanınca üç katlı (böylece devam eder) iplik şeklinde isimlendirilirler. Katlama sırasında uzunlukta bir miktar azalma olur, böylece iki kat ipliğin çizgisel yoğunluğu iki adet tek kat ipliğin çizgisel yoğunlukları toplamından bir miktar fazla olur. 

Katlı İpliklerin Numaralandırılması 
Katlı iplik numara hesabında dikkat edilecek husus, numaranın ağırlık sistemine mi yoksa uzunluk sistemine göre mi numaralandırıldığıdır. 

Aynı Numaradaki İplikler İçin Hesaplama 
Uzunluk numara sistemine göre iplik numarası kat adedine bölünür. Ağırlık numara sisteminde ise iplik numarası kat adedi ile çarpılır. 
Örnek:
Nm = 60/3 = Nm 20 (3 adet Nm60 iplik katlanıyor, yeni numarası Nm 20'dir) 
30 tex x 3 = 60 Tex (3 adet 30 tex iplik katlanıyor, yeni numarası 60 Tex). 

Farklı Numaradaki İplikler İçin Hesaplama 
* Uzunluk numara sistemine göre 2 veya daha katlılar için şu formül uygulanır. 
Nz = N1x N2 / N1 + N2 
Nz = N1x N2x N3x N4 / N2 xN3xN4 + N1xN3xN4 +N1xN2xN4 + N1xN2xN3 
* Ağırlık numara sistemine göre: 
Tex z = Tex1 + Tex2 + ..............+ Tex n 

Örnekler: 
1. Nm 20 ve Nm 30 iki iplik beraber bükülüyorlar. İpliğin yeni numarası: 
Nm z = N1 xN2 / N1+ N2 
=20 x 30 / 20 + 30 = 12 ' dir. 
2. Tex 20 ve Tex 30 iki iplik beraber bükülüyorlar. İpliğin yeni numarası: 
Tex z = Tex1 + Tex2 
= 20 + 30 = 50 'dir. 
(Tüm bu hesaplamalarda bükümden dolayı büzülme dikkate alınmamıştır.) 

6 yorum:

katlı ipliklerin mukavemeti aynı numaradaki normal iplikten daha mı fazladır?

Tabiki. Ekstra büküm aıyor iplik.

Neden katlı iplik, kesik veya filamentten elde edilen tek kat iplikler kolayca yapılabildiklerinden üretimleri daha az masraflıdır. Fakat, iki tek iplik birlikte büküldüklerinde her iki iplik boyunca olması olası kalın ve ince yerler genellikle örtüştüklerinden ortalama bir iplik üretilir ve sonuç olarak da katlanmış iplikler her zaman her iki tek kat ipliğe göre kalınlık açısından daha düzgündürler.

Bir ipliğin dayanıklılığı, ipliğin en zayıf yeri ile belirlendiğinden katlı iplik görece olarak daha mukavimdir. Z bükülmüş tek katlı ipliklere S büküm veya S bükülmüş ipliklere Z büküm verilerek katlanırsa katlanmış iplik daha parlak olur. Çünkü yüzeydeki lifler iplik eksenine hemen hemen paralel uzanırlar.

Katlı​​ iplikler nedir, Katlı iplik, iki veya daha fazla tek kat ipliğin​​ bükülerek bir araya getirilmesiyle oluşturulur​​.​​ Katlama anında​​ genellikle tek kat ipliğin bükümünün tersi yönünde büküm verilir. Bu sayede büküm açısından dengeli bir yapının meydana gelmesi sağlanmış olur.​​ Katlanan iplik sayısına göre katlı iplikler;​​ 2-kat, 3-kat veya çok-katlı olarak adlandırılırlar. Katlı iplikler, aynı özellikteki tek kat ipliklere göre daha düzgün, daha stabil,​​ mukavemetli ve tüylülükleri daha düşüktür.

iplik neden katlanır, katlı iplikler, çok katlı iplikler, katlı ipliklerin numaralandırılması, tekstil iplik katlama ve bükülmesi, iplikler neden ters yöne bükülür, katlı iplik nedir,