Tekstil ve Moda

Vizon Nedir, Vizon Kürk Özellikleri

Amerika vizonu. 
Vizon (Alm. Mink, Nerz, Fr. vison, İng. mink), Kanada, Kuzey Amerika, Avrupa'nın bazı kısımları, Sibirya, Japonya ve Çin'de yaşayan, kürkü için çiftliklerde yetiştirilen mustela cinsi, etobur, küçük yapılı kuzey yarıküreye has, sansargiller ailesinden bir gelincik türüne denir. Vizon rengi ismini bu gelincik türünden alır. 

Avrupa vizonu (Mustela lutreola) ve Amerikan vizonu (Mustela vison) kürkleri için yetiştirilirler. Özellikle Amerikan vizonu değerli kürkü nedeniyle dünyanın her yerinde çiftliklerde yetiştirilir. Su kenarlarında yaşayan vahşi vizon genellikle küçüktür, insanlardan saklanır ve gececildir.

Vizon, kesim hane ve kuluçkahane artıklarını değerlendirebilen bir hayvan olup; et, yumurta, balık, sakatat vb.. nine mikserden geçirildikten sonra hazırlanan yem karmaları ile beslenirler. Yem karmalarına giren taze yem hammaddelerinin çeşidi ve biçimi ile hammaddelere ve yem karmalarına uygulanan depolama vb. işlemler yönünden diğer hayvanlardan farklılık gösterir.

Vizon, genel olarak soğuk iklim hayvanı olup, vücut uzunluğu 50 cm, kuyruk uzunluğu 15 cm’dir. Dişi vizon ortalama 1.5 kg, erkek vizon 2.5 kg ağırlığındadır. Yılda bir doğum yapar ve bir doğumda ortalama 5-6 yavru verir. Şubatın son haftası ile mart ayının ilk haftası içerisinde kızgınlık gösterir. Dört dişi için bir erkek yeterlidir. Gebelik süresi 36-72 gün arasında değişir. Postu 9-10 aylık yaşta alınır. Damızlıkta tutulma süresi 4-5 yıldır. Vizon eti, rende ring sisteminde et-kemik unu haline getirilip diğer hayvanların yemlerine karıştırılmakta, deri işleme esnasında çıkan vizon yağları, rafine edilerek kozmetik sanayinde hammadde olarak kullanılmaktadır. 

Vizon postu üretiminde Danimarka dünyada birinci sırada yer alır. Bunda; kürk işleme tekniğinin gelişmiş olması, pazarlama olanaklarının çok iyi olması, nakliyenin yok denecek kadar az olması, yem yem hammaddelerinin kolay temin edilmesi ve depolama olanaklarının iyi olması, Avrupa’nın bir çok yerinde kurulan kürk borsaları ve fuarlarına katılmaları, bu işle uğraşanların zaman zaman bir araya gelip sorunlarını birlikte tartışmaları, önemli rol oynamaktadır. 

0 yorum: