Tekstil ve Moda

Müflon Nedir, Müflon Koyun Özellikleri

Müflon erkeği. 
Müflon (Alm. Mufflon, n; Fr. mouflon, m; İng. moufflon), Ovis Mosimon adlı Korsika ve Sardunya da bulunan, kürkü kızıl kahverengi, kısa yünlü bir yaban koyunu türüdür. 

Müflonlar, çitfparmaklılardan, Avrupa ve Kuzey Amerika dağlarında yaşayan, keçiye ve özellikle koyuna benzeyen, eğri boynuzlu, kızıl kahverengi tüylü, yabanıl hayvanlardır. 

Müflon koyunlarının küçük gövdeleri, uzun bacakları ve kısa kuyrukları vardır. Kahverengidirler ve alt kısımları beyaz renklidir. Boynuzları kavislidir ve diğer yabani koyun boynuzlarından daha küçüktür. Genel olarak, sadece erkeklerin boynuzları vardır, ancak bazı dişilerde küçük boynuzlar bulunabilir. Muflonun derisi sert ve kıllıdır ve kısa, yünlü bir astarla kaplıdır. Bighorn koyunlarına benzerler, ancak genellikle daha küçüktürler. 

Ortalama 68 santim yüksekliktedirler. Erkekler 50 kilodur, dişiler ise daha hafiftir. Yaklaşık 15 ila 20 yıl yaşarlar. 

Yetişme ortamı olarak yayla ve dağlık alanlarda yaşarlar. Bu alanlar tipik olarak deniz seviyesinden 5.000 metreye kadar değişen yüksekliklerde yer almaktadır. Üreme sonbaharda başlar ve kuzular genellikle nisan ayında doğar. Yaklaşık 150 ila 180 günlük bir gebelik süresinden sonra, dişiler, her biri 3 ila 5 kilo ağırlığında, 1 ila 3 yavru doğurur. 2,5 ile 3,5 yaşları arasında cinsel olgunluğa erişirler. 

Muflon sürüleri, tek baskın bir lidere dayalı bir sosyal sisteme sahiptir. Üreme mevsimi hariç, erkekler dişilerden ve yavrularından ayrı sürülerde yaşar. Müflon bir sürü hayvandır. En sıcak saatlerde dinlenerek gün boyunca aralıklı olarak beslenirler. Son derece hızlı koşuculardır. Müflon muhtemelen tüm yerli koyunların atasıdır. Vahşi doğada hayatta kalması, sert ortamında yeterince yiyecek bulmasına bağlıdır. Müflonlar yıllar geçtikçe adapte olmuş, böylece hayatta kalabilmişlerdir. 

Tekstilde bu terim müflon adında astarlık bir kumaş türünü de ifade eder. 

0 yorum: