Tekstil ve Moda

Su Maymunu (Koypu)

Su maymunu hayvanı. 
Su maymunu, nutria ya da koypu (Alm. Biberratte, Nutria, Sumpfbiber, Fr. ragondin, İng. coypu), Güney Amerika'da yaşayan ve kürkü için yetiştirilen, kahverengi yumuşak kürke sahip nehir kunduzu (Myocastor coypus). Su maymunu anavatanı Güney Amerika olan ve kürkü için diğer kıtalarda çiftliklerde yetiştirilen bir türdür. Yarı sucul olan koypunun kemirici dişleri bulunur. Yılda 4-5 yavrusu olur ve ağırlıkları erkeklerde 8 kg, dişilerde 5 kg'a ulaşır. 

Koypular kürk yetiştiriciliği için 1900'lerin başında Güney Amerika'dan, Rusya, Bulgaristan ve Ermenistan'a getirilmiştir. Kürke olan talebin 1950'lerden sonra azalması sonucu çiftliklerde yetiştirilen hayvanlar serbest bırakılma veya kaçma yoluyla doğaya karışmıştır. Kümeler halinde yaşayan ve aile birliktelikleri olan su maymunları Ağrı Dağı eteklerinde, Edirne'de Meriç Nehri ve Iğdır'da Karasu Çayı'nda görülürler. 

Türkiye'de Edirne ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğada yerli türler gibi yaban hayata karışmış bireylerine rastlanmaktadır. Görünüş itibarıyla dev bir fareyi andıran ve esrarengiz fareler olarak da adlandırılan su maymunlarının, geldikleri iklimden çok farklı olan koşullara rağmen ülkemizde hayatlarını sürdürmeyi başarmışlardır. Özellikle Türkiye'nin sınır akarsularında kendilerine doğal yaşam alanı kurmuşlardır. 

Su maymunları ülkemizde yaşamayan türler ama bir şekilde buraya adapte olmayı başarmışlardır. Ülkemizde olmayan ve istilacı bir tür olarak kabul edilmektedirler. Su maymunları tarafından taşınan bakteri ve hastalıklar yabani hayvan veya evcil hayvanlara bulaşabilir. 

Türkiye’de su maymununun su bitkilerinin yeşil kısımlarını, rizomları (soğanları), bazen tarım bitkilerini ve meyveleri, bazen omurgasızları yedikleri ve sazlıkları kemirerek beslendikleri tespit edilmiştir; göller, göletler, dereler, kanallar vb. gibi sulak alanlardaki popülasyon artışının, pirinç fideleri, sazlar ve su ürünleri tüketerek tarımsal pirinç tarlalarında ve sulak alanlarda ekonomik ve ekolojik kayıplara yol açtığı belirlenmiştir. Sulak alan bitki örtüsüne verilen zarar dolaylı ve geri döndürülemez şekilde kuş yuvalama ve üreme alanlarını ve göllerdeki balık popülasyonlarının üreme alanlarını etkilemiştir. 

1 yorum:

İstilacı hayvan türleri arasında adı geçen ve halk arasında koypu ve esrarengiz fare olarak bilinen su maymunları, yerleştikleri yerlerde doğaya zarar veriyorlar.