Tekstil ve Moda

Keçecilik Nedir, Keçeci Ne Demek

Keçecilik, keçe yapan anlamında kullanılmaktadır. Keçe, yün materyalinin sıcak ve ıslak bir ortamda dövülmesi neticesinde lifli yapının birbirine kenetlenmesi ile oluşan bir nevi kaba kumaş olarak tanımlanabilir. Hunlardan bu yana süregelen bir sanattır. Selçukluların başkenti Konya’da da keçecilik önemli üretimlerden biri durumuna gelmiştir. 

Lale Devri’nde Konya’da At Kapısı içerisinde bir Keçeciler Çarşısı’nın varlığı da bilinmektedir. O dönemde Konya’nın en büyük çarşılarından birisiydi. Nitekim Osmanlı Şenliklerinde çeşitli esnaf loncaları arasında keçecilere de yer verilmesi önemlidir. Günümüzde keçecilik, ham maddenin yeterli olmasına rağmen yoğun emek, zaman harcanması, elde edilen gelirin az olması gibi nedenlerle üretimi azalmıştır. 

Geçmişte keçe pişirme işlemi, ahi sistemindeki ustalarca hamamlarda bu iş için ayrılmış keçecilik adı verilen bölümlerde yapılırdı. Konya’da bu işlemin yapıldığı belli başlı hamamlar arasında Ahmet Efendi Hamamı, Türbe Hamamı sayılabilir. 

0 yorum: