Tekstil ve Moda

Kaliçe Nedir, Kaliçe Ne Demek

Kaliçe küçük halı anlamında gelir. Kaliçecilik kaynaklarda halının, kalînin (kalîçe) Farsça’dan geldiği tezine karşılık James W. Redhouse 1890’da yayımlanan sözlüğünde kelime Türkçe olarak verilmiştir. Osmanlı döneminde kaliçecilik yani halıcılık oldukça önemli bir sektördü ve Avrupa’nın bile bu sektöre yoğun ilgisi vardı. İhtiyaçtan kaynaklı bir üretim söz konuyken diğer yandan da lonca sistemi içerisinde de ticari kaygıyla üretim yapılmıştır. Sarayın sanatsal gereksinimler genellikle görevlendirilmiş Türkmen aşiretleri ve halk arasında isim yapan ustaların seçilerek çalıştırıldıkları, Enderun’a bağlı Ehli Hiref ocakları tarafından karşılanırdı. Kaliçe esnafı ise Ahi ve Lonca kuruluşları ile belirli bir düzene içerisinde üretim yapmaktaydı. Bu manada bir düzen kurulmuş ve üretimin şartlarına herkes dikkat etmek durumundaydı. Geleneksel ihtiyaçtan kaynaklı üretimin yanı sıra esnaf teşkilatları aracılığıyla ticari kaygıyla ve de devlet eliyle olmak üzere imalat üç şekilde gerçekleşmekteydi.

0 yorum: