Tekstil ve Moda

Hidrofob Nedir

Hidrofob, (Yun. hydor: su; phobos: korku), bir molekülün sudan kaçınma özelliğidir. Hidrofobik moleküller genelde apolardır ve bu yüzden diğer nötr moleküller ve apolar çözücüler ile etkileşimleri termodinamik olarak daha kararlıdır. Suda bulunan hidrofobik moleküller genelde kümelenirler. Hidrofobik bir yüzeyin üzerinde bulunan suyun temas açısı yüksek olur. Bu nedenle ıslanabilirlikleri çok az veya yoktur. 

Hidrofobik moleküllerin örnekleri arasında alkanlar ve yağlar sayılabilir. Hidrofobi sözcüğü, Antik Yunancada su anlamına gelen hidros ve korku anlamında gelen fobos sözcüklerinden türetilmiştir. 

Bir bileşiğin, suyla yeterince reaksiyona girmeyen, suda az çözünen ya da hiç çözünmeyen grubudur. Aralarından suyu çıkarıp topluluklar oluştururlar. Polar olmayan grup, kutupsuz grup. 

Hidrofob kelimesi tekstilde su ile ıslanmayan, çoğu kez kolloidal olan madde ve lifleri ifade eder. Hidrofob suyu az çeken lifleri ve kumaşları da ifade eder. 

0 yorum: