Tekstil ve Moda

Dispersiyon Nedir, Dispersiyon Ne Demek

Dispersiyon kelime anlamı dağılmadır. Bir maddenin, bir başka madde içinde küçük parçacıklar halinde ve homojen olarak yayılmasına denir. Birbiri içinde çözünmeyen en az iki maddenin bir yardımcı madde ile ya da yardımcı madde olmadan oluşturduğu homojen karışımlara dispersiyon denir. Dispersiyon oluşturmak için kullanılan yardımcı maddeye dispergatör ya da dispergir madde denir. 

Örnek: Tebeşir tozu + su + dispergatör = dispersiyon 

Dispersiyonu oluşturan maddeler özelliklerini değiştirmez, kimyasal bir değişikliğe uğramaz. 

0 yorum: