Tekstil ve Moda

Kumaş Manipülasyonu Nedir

Manipülasyon teknikleri ve kumaş manipülasyonlarının sınıflandırılması. 
Manipülasyon en genel tanımıyla, bir verinin niyet doğrultusunda gösterilmek istenen amaca uygun biçimde yeniden düzenlenerek ortaya konmasıdır. Manipülasyon çağdaş sanat ve tasarım kapsamında fotoğraf, video, resim, heykel, kavramsal sanat gibi sanatın pek çok disiplininin vazgeçilmez bir unsurudur. 

Kumaş manipülasyon tekstilde süsleme anlamında kullanılmaktadır. 
Tekstil dokuma yüzeylerin manipülasyonu; çeşitli tekniklerle dokunmuş olan kumaşların görüntüsünün, dokusunun değişikliğe uğratılması, şeklinin, renginin değiştirilmesi ve olduğundan daha farklı bir hale getirilme sanatı olarak tanımlanmıştır. Manipülasyon zaman içinde, insanoğlunun tasarım ufkunun genişlemesiyle çok çeşitli şekiller kazanmış, işleme giyim süsleme teknikleri içinde yer edinmiştir. Süsleme tarihine bakıldığında; süsleme yapılmış birçok örtü örneklerinin veya ev eşyalarının yanı sıra giyim kuşam ve aksesuarların da modele uygun olarak işleme teknikleri ile süslendiği görülmektedir. Manipülasyon farklı teknik ve materyallerle yapılmaktadır. Tekstil dokuma yüzeylerinde yapılabilecek manipülasyon çalışmaları aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir. 

Manipülasyon tekniklerinin sınıflandırılması 
- Dikiş Tekniğiyle Yapılan Manipülasyonlar: Drape, nervür, biye, pili, fırfır - farbala, büzgü, volan, kapitone, enkürüste
- Nakış Tekniğiyle Yapılan Manipülasyonlar: El nakışı ile yapılan süslemeler, makine nakışı ile yapılan süslemeler. 
- Hazır Gereçlerle Yapılan Manipülasyonlar: Kordonlar, danteller ve fistolar, sutaşı ve hazır harçlar, kurdele ve şeritler. 
- Modern Tekniklerle Yapılan Manipülasyonlar: Lazer kesim. 

1 yorum:

Kumaş manipülasyonu çeşitleri ve kumaş Manipülasyon Teknikleri, Kumaş manipülasyonu nedir, Kumaş manipülasyonu Nasıl Yapılır