Tekstil ve Moda

Kumaş Manipülasyonu Nedir

Manipülasyon en genel tanımıyla, bir verinin niyet doğrultusunda gösterilmek istenen amaca uygun biçimde yeniden düzenlenerek ortaya konmasıdır. Manipülasyon çağdaş sanat ve tasarım kapsamında fotoğraf, video, resim, heykel, kavramsal sanat gibi sanatın pek çok disiplininin vazgeçilmez bir unsurudur. 


Kumaş manipülasyon tekstilde süsleme anlamında kullanılmaktadır. 

Dokuma yüzeylerin manipülasyonu ise; çeşitli tekniklerle dokunmuş olan kumaşların görüntüsünün, dokusunun değişikliğe uğratılması, şeklinin, renginin değiştirilmesi ve olduğundan daha farklı bir hale getirilme sanatı olarak tanımlanmıştır. Manipülasyon zaman içinde, insanoğlunun tasarım ufkunun genişlemesiyle çok çeşitli şekiller kazanmış, işleme giyim süsleme teknikleri içinde yer edinmiştir. Süsleme tarihine bakıldığında; süsleme yapılmış birçok örtü örneklerinin veya ev eşyalarının yanı sıra giyim kuşam ve aksesuarların da modele uygun olarak işleme teknikleri ile süslendiği görülmektedir. Manipülasyon farklı teknik ve materyallerle yapılmaktadır. Tekstil dokuma yüzeylerinde yapılabilecek manipülasyon çalışmaları aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

0 yorum: