Tekstil ve Moda

Maskülen Nedir, Maskülen Kadın ve Maskülen Erkek Ne Demek

Maskulen giyim tarzı. 
Maskülen sözcüğü TDK'ya göre kelime anlamı olarak erkeksi demektir. Erkeğe benzeyen, erkeği andıran erkek gibi anlamlarını taşıyan bir sıfattır. Erkeksi özellikte olup bunu öne alanlar için kullanılır. 

Maskülen kadın, maskülen erkek ne demektir 
Özellikle moda dünyasından bahsedilirken sıkça rastlamakta olduğumuz bu terim, genellikle kadınlar için kullanılmaktadır. Ne kadar maskülen bir tarza sahip örneğinde görmekte olduğumuz şekilde kullanımı mümkündür. 

Feminen kelimesinin, zıt anlamı olarak kullanılmakta olan maskülen, herhangi bir kişinin erkeksi olduğunu anlatmaya yarar. Özellikle giyim ve tarz söz konusu olduğunda, sıklıkla kullanılır. Tarzı erkeğe yakın kadınlar için kullanılır. 

4 yorum:

Maskülen Toplum - Feminen Toplum (Maskülen kültür vs feminen kültür) Maskülen ülkeler ve feminen ülkeler:

Maskülen toplumlarda bireylerin motivasyonu rekabet ve başarı ile sağlanır. Bireyler genelde materyalistik başarılar üzerine odaklı, iddialı ve kendini kabul ettiren yapıdadırlar. ABD, İngiltere, Almanya, Çin, Japonya, İtalya, Venezuela, İrlanda ve Meksika maskülen toplum yapısına sahip ülkelerdendir.

Feminen toplumlarda ise insanların odakları iyi ilişkiler kurmak ve herkesin yüksek bir hayat kalitesine sahip olması üzerinedir. Herkes mutlu olduğu sürece en iyi olmak önem taşımaz. İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Kanada ve Finlandiya bu toplumlara örnek olarak gösterilebilir. Ancak bu toplumlarda dışarıdan maskülen akım gelmezse, gelişim rekabet olmadığı için ilerleyen yıllarda gerileyecektir.

maskülen ne demek; maskulen demek erkek demek erkek gibi demek erkek gibi davranış demek erkek gibi giyinmek demek maskülen demek erkeksi tavır demek, maskülen demek erkek gibi yaşayış demek

maskülen kültür nedir işletme erkek egemen işletmedir

maskülen kültür: bir makalede bir yazar maskülenlik denen nosyonun ne olduğuna dair soruyu uzunca bir süre düşündüğünü söylemektedir. Kesin bir cevabım olduğunu iddia edemem der, ancak maskülenliğin neden sadece erkek bedenine indirilmemesi, indirileyemeceği, indirilmemeli oluşuna dair bir takım önerilerinin de bulunduğunu ifade eder.