Tekstil ve Moda

Hav Nedir, Havlı Kumaş Ne Demek

Hav (Alm. laumiger Stoff, Fr. tissu poilu; étoffe à poiles, İng. pile fabric), halıların, yünlülerin, kadife, çuha gibi kumaşların yüzeyindeki ince iplik ve lif uzantılarına denir. Havlı kumaş, kadife, havlu gibi yüzeyinde zemini oluşturan çözgü ve atkı ipliklerinden farklı iplik grupları ile havlar oluşturulmuş kumaşlardır. 

Havlı dokumalar, kadife, havlu ve halı gibi tüylü kumaşlardaki havlar özel çözgü iplikleri ile oluşturulur. Gerilmiş bir temel çözgünün üzerine gevşek duran bir hav ya da ilmek çözgüsü gelir. Dokuma işlemi sırasında hav çözgüsü temel çözgünün üzerine kayar ve böylece ilave çözgü ipliklerinin ilmekleri kumaş yüzeyinde kalır. 

Havlı yüzeyler, banyoluk havlu ile karıştırılmamalıdır. 

Havlu (banyoluk havlu), iki iplik sistemli bir dokumadır. Atkı yönündeki bükümlü iplikler dolayısıyla bir havlı dokuma görünümündedir. 

4 yorum:

Hav halının görünen üst yüzeyini oluşturan, bukle ya da kesik doku yapısına denir en kısa ifadeyle.

Hav ezilmesi kavramı nedir: yoğun trafik alan çok ayak basılan ya da ağır mobilyalar nedeniyle halı hav kalınlığındaki azalmadır. Eğer hav ipliğinin direnci yetersiz ya da hav yoğun trafik için yetersiz bir yoğunluğa sahipse bu durumun geri dönüşümü olmayabilir. Düzenli vakumlama havın ezilmesini önleyeceği gibi halının ömrünü de uzatır.

Havlı Yüzey: Yeteri kadar haşıllanmamış çözgü ipliğinden veya dokuma ve apredeki işlem safhalarındaki sürtünmelerden dolayı kumaş
yüzeyinin kısmen veya tamamen havlı bir görünüş almasıdır.

havların suya karışmasını önleyen çamaşır makineleri ile ilk kez duydum hav kelimesinin bu anlamda kullanıldığını.

hav demek sadece mikrofiber plastikler demek değildir