Tekstil ve Moda

Çözgülü Örme Makineleri

Çözgülü örme makinelerinde, çözgülü örme tekniği ile dokuyu oluşturacak olan iplikler, dokuma makinelerinde olduğu gibi önceden çözgü leventlerine sarılarak topluca örme bölgesine sevk edilmektedir. En hızlı kumaş yapım tekniğidir. Her bir iğneye en az bir adet iplik gelmekte ve ilmeğin oluşumu için bütün iğneler aynı anda topluca yukarı kalkarak ilmekler her yatay ve dikey sırada aynı anda oluşturulmaktadır. Enine ve boyuna doğru zikzak yaparak bağlantılı ilmek oluşturmasıyla örme yüzeyi meydana gelmektedir. Bu özelliğinden dolayı çözgülü örmede dokunun sökülmesi ve ilmeklerin kaçması mümkün değildir. Örmenin esnekliği çok düşüktür. Çözgülü örmede kullanılan ilmekler ayak bağlantı yapılarına ve yapıda verdikleri görüntüye göre açık ilmek, kapalı ilmek olmak üzere iki şekilde oluşmaktadır. Kapalı ilmeğin ayak kısımları çapraz, açık ilmeğin ayak kısımları ise çapraz olmaması en belirgin özelliktir. Çözgülü örme makineleri; tricot (çözgü otomatı), raschel (raşel) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Geçmişte Tricot makinelerinde esnek uçlu iğne, raschel makinelerinde ise kancalı uçlu iğne kullanılmıştır. Bir makinenin iğne tipine bakarak tricot veya raschel olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde ise her iki iğnenin yerini bileşik iğne (sürgülü iğne) almıştır. Üretilen kumasın hangi makinede yapıldığını anlamada ise kullanılan platin ve platinin ilmek oluşumundaki rolü önemli bir yer tutmaktadır. Desenlendirme yatırım raylarının örücü iğnelerin önünde ve arkasında yaptıkları yanal hareketle tahar düzeninin yani leventlerden gelen çözgü ipliklerinin delikli yatırım iğnelerinden geçerek oluşturulmaktadır. Çözgülü örme kumaşlar tıp, inşaat, spor, ambalaj, otomotiv, askeri, giyim vb. oldukça geniş kullanım alanına sahiptir. 

Çözgülü Örme Makine Çeşitleri 

RL-esnek uçlu iğne kullanan düz çözgülü örme makinesi 
RL-esnek uçlu iğne kullanan düz çözgülü örme makinesi. 
Birbirine dik iki yatağın bulunduğu bu örme makinesinde esnek uçlu iğneler kullanılır. Örmeye yardımcı olarak makinede iplik kılavuzları bulunur. Alttaki iğne yatağı sadece salınım hareketi yaparken üstteki iğne yatağı hem salınım hem de ileri-geri hareket edebilmektedir. 

RL-dilli iğne kullanan düz çözgülü örme makinesi 
RL-dilli iğne kullanan düz çözgülü örme makinesi. 
Birbirine dik iki yatağın bulunduğu bu örme makinesinde dilli iğneler kullanılır. Örmeye yardımcı olarak makinede iplik kılavuzları bulunur. Alttaki iğne yatağı salınım hareketi ve aşağı-yukarı hareket ederken üstteki iğne yatağı ileri-geri hareket etmektedir. 

RL-sürgülü iğne kullanan düz çözgülü örme makinesi 
RL-sürgülü iğne kullanan düz çözgülü örme makinesi. 
Birbirine dik iki yatağın bulunduğu bu örme makinesinde sürgülü iğneler kullanılır. Örmeye yardımcı olarak makinede iplik kılavuzları bulunur. Alttaki iğne yatağı sadece aşağı-yukarı hareket ederken üstteki iğne yatağı hem salınım hem de ileri-geri hareket edebilmektedir. 

RL-tek raylı düz çözgülü örme makinesi (Milan tipi) 
RL-tek raylı düz çözgülü örme makinesi. 
Birbirine dik iki yatağın bulunduğu bu örme makinesinde esnek uçlu iğneler kullanılır. Örmeye yardımcı olarak makinede iplik kılavuzları bulunur. Alttaki iğne yatağı sadece aşağı-yukarı hareket ederken üstteki iğne yatağı hem salınım hareketi hem de ileri-geri hareket edebilmekte, aynı zamanda dönüşe yakın bir hareket de sağlayabilmektedir. 

RL-tek raylı düz çözgülü örme makinesi (Sope tipi)
RL-tek raylı düz çözgülü örme makinesi. 
Tek ve yatay konumdaki bir iğne yatağının bulunduğu bu basit makinede esnek uçlu iğneler kullanılır. İğneler iğne yatağında ileri-geri hareket ederler. 

RR-dilli iğne kullanan düz çözgülü örme makinesi (Raşel tipi)
RR-dilli iğne kullanan düz çözgülü örme makinesi. 
Biraz daha karmaşık yapılara sahip bu örme makinelerinde dilli iğneler daha fazla sayıda iğne yatağında daha fazla harekete imkân verilerek hareket ettirilir. Alttaki yataklar düz değil birbirine belli bir açıyla konumlandırılmıştır. Aynı şekilde kullanılan iplik kılavuzu sayısı da arttırılmıştır. 

RR-düz çözgülü örme makinesi (Simpleks tipi)
RR-düz çözgülü örme makinesi (Simpleks tipi). 
Hem alttaki hem de üstteki yataklar birbirine göre belli bir açı altında makinede yerleşmiştir. Üstteki yataklar salınım hareketi ve ileri-geri hareketler yaparken alttaki yataklar ileri-geri hareket ederler. Esnek uçlu iğneler kullanılır. İplik kılavuzları vardır. 

RL-yuvarlak çözgülü örme makinesi (Maratti tipi) 
RL-yuvarlak çözgülü örme makinesi. 
Maratti tipi yuvarlak çözgülü örme makinesinde iğneler silindir şeklindeki iğne yatağı üzerinde dönme hareketi yaparak ve aşağı-yukarı hareket ederek örme yapılar oluştururlar. 

RL-yuvarlak çözgülü örme makinesi (yuvarlak Milan tipi)
RL-yuvarlak çözgülü örme makinesi. 
Milan tipi yuvarlak çözgülü örme makinesinde iğneler silindir şeklindeki iğne yatağı üzerinde dönme hareketi yaparak ve aşağı-yukarı hareket ederek örme yapılar oluştururlar. Maratti tipinden farklı olarak sürgülü iğneler kullanılır. 

0 yorum: