Tekstil ve Moda

Santrifüj Kurutma Nedir

Santrifüj kurutma makinesi. 
Santrifüj kurutma ya da santrifüjlü sıkma makinesi (Alm. Zentrifugaltrockenmaschine, Entwässerungsapparat, Fr. essoreuse centrifuge, machine à extraction d'eau, İng. centrifugal hydro-extractor; centrifugal machine; hydroextractor), tekstil terbiyesinde ıslak malzemelerden fazla sıvıyı uzaklaştırmak için merkezkaç kuvvetinin kullanıldığı sıkma makinesine denir. 

Santrifüj ya da santrifüjleme, yaş tekstil mamulündeki yüzey suyu ve kapilar suyunun merkezkaç kuvvetler yardımıyla uzaklaştırılmasıdır. Sıkma yönteminden daha etkili bir kurutma sağlanır. Tekstil işletmelerinde kullanılan santrifüjlerin hızı, genellikle 500 - 1500 devir/dakika arasındadır. Suyu uzaklaştırma kapasitesi devir sayısıyla orantılı olarak değişir. 

Mamul üzerindeki su miktarını % 30 - % 60 kadar düşürebilir. Santrifüjlemenin avantajı; elyaf, iplik, kumaş, hazır giyim gibi her türlü tekstil mamulüne uygulanabilmesidir. Dezavantajı ise kesikli çalışma, kumaş halat hâlinde istiflendiğinden kırışıklık tehlikesi yaratmasıdır. Çalışma prensibi, yaş tekstil mamulünün delikli bir sepet içerisine yerleştirilmesi ve belli bir hızda döndürülerek merkezkaç kuvvetler yardımıyla üzerindeki fazla suyun uzaklaştırılması esasına dayanır. 

2 yorum:

Santrifüjlü Kurutma Makinesi
Bu makinelerdeki hazneler, çamaşır makinesi haznelerinden çok daha hızlı döner. Bu tip bir yoğunlaştırmalı kurutma makinesi, ısıtmalı kurutma makinelerinin 20 dakikada yapabileceği kurutma işlemini sadece 2 dakikada yapabilir. Böylece hem zaman hem de enerjiden tasarruf edilir. Sadece döndürülerek çamaşırlar tamamen kurutulamasa da, ısıtmalı kurutma makinelerine atılmadan önce bu makinelerde tekstil ürünlerini kurutmak, hastaneler gibi büyük yerlerde bol miktarda zaman ve enerji tasarrufu sağlar.

Bazı durumlarda, yalnızca yoğunlaştırmalı, santrifüjlü kurutma makinesi kullanılır. Büyük spor salonları ya da yüzme havuzlarında müşterilerin kullanımına sunulan küçük, santrifüjlü kurutma makineleri olabilir. Yüzdükten sonra mayolar veya spor giyim eşyaları, bu kurutma makinesiyle kurutulur. Böylece salonun müdavimleri, mayolarını çantalarına, sonra da kirli sepetine rahatlıkla koyabilirler. Müşteriler mayolarını kullandıktan sonra yıkayacakları için tamamen kurutulmaları da gerekmez.

tekstilde santrifüj nedir, santrifüj kurutma ne demek,