Tekstil ve Moda

Balaban Nedir, Balaban Ne Demek

Balaban ipliğe yol gösterir. 
Balaban (ing: grooved drum), iplik makinesinde koniği devir hızına göre çeviren silindire denir. Balaban; silindir şeklinde, yüksekliğince ortasından oyulmuş, oluşturulan bu oyuğun ortasından geçirilen ve dairesel hareket etmesine serbestlik sağlayan bir mil ile ana gövdeye bağlanan bir aparattır. Bu silindirin üzerinde, sarım işlemi yapılırken ipliğe yön vermeyi sağlayan çapraz ve birbirini kesen helezonik şeritler halinde oyuklar vardır. Bahsedilen geniş oyukların ortasında, mekik ucundaki aparatın içerisine oturmasını sağlayarak aparata kılavuz yol görevi gören ve hareketine yön veren ikinci bir oyuk daha mevcuttur. Ray olarak adlandırılan bu yapı geniş olukların ortasında uzanan, genişliği ilkine göre az olan, daha çukur bir yoldur. 

İplikler yumuşak sarım aktarma makinelerinde, kâğıt bobinden delikli koniklere; final sarım makinelerinde ise delikli koniklerden kâğıt koniklere aktarılmaktadır. Aktarım işlemi sırasında motor milinden hareketle dönerek ipliğin bobine sarılmasını sağlayan balaban yapılanmaları kullanılmaktadır. İplikler bobinlerden bahsedilen balabanlar üzerinden aktarılmaktadır. 

2 yorum:

balaban önemli bir aparattır

balaban makinesi nedir, grooved drum nedir, balaban ne demek, iplik balaban nedir