Tekstil ve Moda

Bikomponent Lif Nedir, Bikomponent Lif Üretimi

Bikomponent lifleri, çeşitli şekil, kesit ve konfigürasyonlarda üretmek mümkündür. 
Bikomponent lif ya da iki bileşenli lif (Alm. Bikomponentenfaser, Fr. fibre bicomposée, İng. bicomponent fiber), iki farklı polimer yapısından oluşan liflere denir. Bikomponent lifler; çift bileşenli lif, iki bileşenli lif ya da ikili lif olarak adlandırılır ve her iki malzemenin istenen özelliklerini kullanan farklı iki liften yapılır. Bu tür lifler ekstrüzyonla eğirme yoluyla oluşturulabilir. Bir veya her iki lif bitmiş üründe kalabilir veya birinci lif çözülebilir ve sadece diğer lif nihai üründe kalabilir. 

Bikomponent yani iki bileşenli lif üretimi, farklı iki polimerin birlikte ekstrüderden çekilmesi esasına dayanan sentetik lif üretim yöntemlerinden birisidir. Bu yöntemle liflere çok farklı özellikler kazandırılabilmektedir. Son kullanım yerine bağlı olarak, lif kesiti seçilerek, özel liflerin üretilmesi mümkün olmaktadır. Bikomponent lifler, ticari olarak da sektörde ilgi görmektedir. 

Bikomponent lifler, lif uzunluğu boyunca iki malzemenin gereksinimlerini tek bir lifte karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu yüzden, kompozit, konjuge ve hetero lifler olarak da bilinirler. Polimer karışımların aksine, lif uzunluğu boyunca birbirinden net şekilde ayrılan iki farklı polimerden oluşurlar, bu da polimerlerin kendi özelliklerine ilave olarak büyük avantaj sağlar. Bikomponent lif üretiminin amacı, kullanım alanına uygun olarak materyalin performans özelliklerini geliştirmektir. Bikomponent liflerin davranışı, lif içindeki her bir komponentin davranışına, bileşim oranına ve bileşenler arasındaki etkileşime bağlıdır. Bikomponent liflerden eğrilerek üretilen bikomponent ipliklerde, içerisinde bulunan bikomponent liflerin özelliklerini gösterirler. 

Şekillerine Göre Bikomponent Lif Çeşitleri 
1) Yan yana bikomponent lif üretimi, 
2) İç içe bikomponent lif üretimi, 
2) Deniz ada (sea-island) bikomponent lif üretimi, 
4) Dilimli pasta bikomponent lif üretimi.

4 yorum:

Bikomponent lif teknolojisiyle son kullanım yerine bağlı olarak, uygun kesit seçimiyle, isteğe bağlı özel lifler üretmek mümkündür. İki polimer bileşeninin viskozitesi, soğutma oranı ve yüzey gerilimi bikomponent liflerin oluşumu ve özelliklerinin sağlanması için kritik öneme sahiptir. İstenilen lif kesitinin elde edilebilmesi için her bir komponentin viskozitelerinin benzer olması gerekir. Soğutma oranı; her bir komponentin oryantasyonunu belirlerken, yüzey gerilimi; iki komponentin adhezyonunu ve son lif kesit yüzeyini belirlemektedir.

bikomponent iplik iki çeşit iplik türünden yapılan bi component iplik, bi komponent ya da bicomponent iplik de denir.

bicomponent fibre nedir, bikomponent lif ne demek, iki komponentli lif özellikleri nelerdir, bicomponent yarn, bikomponent iplik özelliği, bikomponent iplik nedir

yeni nesil elyaflar, bicomponent lifler nelerdir, bikomponent lif nedir, yeni nesil lifler, ikili elyaf nedir, çok bileşenli lifler,