Tekstil ve Moda

Bobin Nedir, İplik Bobini Ne Demek

Konik bobinler. 
Bobin, iplikhaneden kops halinde gelen ipliklerin, konik veya düz (silindirik) masuralar üzerine çapraz olarak sarılması ile oluşturulan ve üzerinde 2.5 ile 3 kilogram iplik bulunduran forma denir. Paralel sarımlı bobinler makara olarak adlandırılır. 

Dokuma işleminin gerçekleşebilmesi için yapılması gereken çalışmaların tümüne dokuma hazırlık denir. Dokuma hazırlık işleminin kalitesi; dokumanın verimi, hızı ve kalitesi üzerinde doğrudan doğruya etkilidir. Dokuma hazırlık işlemlerinin ilki bobin yapmadır. 

Bobin çeşitleri 
Tekstilde bobinler; kullanım yeri, ham madde özellikleri, sarımları bakımından değişik şekillerde olabilir. 

İpliklerin bobin yapılmasının nedenleri 
1-) İplik makinesinden kops şeklinde çıkan iplikleri masura üzerine uzun miktarda toplamaktır. Kops üzerinde yaklaşık 150 g ağırlığında iplik bulunur. Bobinlerin üzerinde ise 2.5 – 3 kg iplik toplanır. Bobinin uzun miktarlarda iplik içermesi kesintisiz çalışmaya olanak tanıyarak randımanın artmasını sağlar. 
2-) İplik üzerindeki hatalı kısımlar temizlenir. Bobinleme işlemi sırasında inceli, kalınlı kısımlar temizlenebilir. Bu temizleme işlemi bobinlerin kalitesinin standartlaştırılmasını sağlar ve daha sonraki işlemlerinde randımanı arttırır. 
3-) İplik firesini azaltır. Uzun metrajlarda ve belirli düzgünlüklerde sarılan iplikler, göze alınabilir kopma sınırlarının içinde çalışırlar. Bu da iplik çalışma randımanının artmasına neden olur. Kopmalardan sonra atılan her düğümün ucu fire olarak kabul edilir. Bunun yanında kopan uçların dolanması ve kirlenmesi de fireye neden olur. İplik kopuşlarının azalması bu firelerin de en aza inmesi anlamına gelir. 

İyi bir bobinde aranan özellikler 
1. Masura koniklikleri iplik cinsine ve kullanılacak yere göre seçilmelidir. 
2. Bobinde kuşak oluşmamalıdır. Bunun için iplik gezdirici sürekli kontrol edilmelidir. 
3. İplik temizleyiciler (mekanik ve elektronik temizleyiciler) iyi temizlenmiş olmalıdır. Bunun için bu mekanizmalar devamlı kontrol edilmelidir. 
4. Çapraz sarımlı bobinlerde çapraz açısının, paralel sarımlı bobinlerde paralelliğin bobine sürekli verilmiş olmasına dikkat edilmelidir. 
5. İplik gerginliğinin bobinin bütün aşamalarında eşit olması sağlanmalıdır. 
6. Kullanım yerleri ve cinsleri aynı olan ipliklerden bobinlere eşit miktarlarda ve aynı gerginlikte iplik sarılmalıdır. 
7. Eğer masuralar, iplik numaralarına göre renklendirilmişse, aynı numara iplikler aynı renk masuralara sarılmalıdır. 

1 yorum:

ipliklerin üzerine sarıldığı nesnelere bobin denir