Tekstil ve Moda

Pamuk Nerede Yetişir, Türkiye ve Dünya Üretim Haritası

Türkiye'de harita üzerinde illere göre en çok pamuk yetişen yerler ve üretimi miktarları. 
Pamuk, önemli endüstri bitkilerinden biridir. Özellikle tekstil endüstrisinde sıklıkla kullanılan ve sıcak bölgelerde yetişebilen bir bitkidir. Pamuk, tekstil ve dokuma sanayinin ham maddesidir. Pamuk, dünya üzerinde elyafından en çok yararlanılan bitkidir. 

Bölgeye göre değişmekle birlikte ülkemizin güney bölgelerinde yaz mevsimi sonunda başlayan pamuk hasadı bazı yörelerde aralık ayına kadar devam eder. Elle veya makine ile toplanan bitkinin elyaflarından pamuk ipliği; çekirdeklerinden (çiğit) ise, pamuk yağı ve hayvan yemi elde edilir. 

Pamuk bitkisi yetişmek için genellikle alüvyal özellikli toprakları severler. Yetişmek için yüksek sıcaklığa gerek duymaktadırlar. Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği sulama imkanlarının bulunduğu bölgelerde yetişir. Yetişme zamanında bolca su gerekmektedir. Pamuğun hasat zamanında da iklimin sıcak ve kurak olması gerekmektedir. 

Türkiye'de pamuk hangi bölgede yetişir: Ülkemizde, pamuk üretimi en çok Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılır, yoğun olarak Şanlıurfa ve çevresinde yetişmektedir. Gap projesiyle beraber pamuk ekim alanları hızla artmıştır. Türkiye pamuk üretiminde: Şanlıurfa'nın ardından Aydın ikinci ve Hatay üçüncü sırada yer almaktadır. 
Hasada hazır pamuk bitkisinin elyafların bulunduğu koza. 
Ege bölgesinin kıyılarındaki çöküntü ovalarda yetiştirilmektedir. Akdeniz Bölgesinde; Adana (Çukurova), Hatay, Kahramanmaraş ve İçel (Mersin) çevrelerinde pamuk üretimi yaygındır. Marmara bölgesinde Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'nin çevresinde de üretim yapılmaktadır. 

Doğu Anadolu Bölgesinde bazı bölgelerde pamuk ekimi yapılmaktadır. Doğu Anadolu'da Elazığ, Malatya ve Iğdır'ın dolayları belli başlı pamuk yetişme alanlarıdır. 

Pamuk hangi bölgede yetişmez: İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek yerlerinde düşük sıcaklıktan dolayı pamuk tarımı yapılamaz. Karadeniz Bölgesinde yaz kuraklığı olmadığı için pamuk yetişmez ve pamuk tarımı yapılamaz. 

Dünya üzerinde en iyi pamuk Mısır'da yetişmektedir. Mısır, giza pamuğu uzun ve ince lifleri ile öne çıkar. Pamuk bitkisi, yaz aylarının sıcak olduğu ve kurak olduğu yerlerde en iyi şekilde yetişir. Pamuğun liflerinin uzun ve kaliteli olması için hasat zamanında kuraklık ve sıcaklık olması gerekir. 

Peki dünyada fazla pamuk nerede ve hangi ülkede yetiştirilir: Dünyanın en büyük pamuk üreticileri sırasıyla: Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleridir. Bu ülkeleri; Brezilya, Pakistan ve Türkiye takip eder. 

33 yorum:

pamuk hangi illerimizde yetişir tabiki adana :) çukurova eskidende hep söylenir pamuk toplamaya çukurovaya gidilir diye..

Türkiye'de pamuk nerede yetişir hangi şehirde kısa bilgi, pamuk en fazla nerede yetişir hangi ilde, pamuk Türkiye'nin nerelerinde yetiştirilir soruları zor değil bunun cevabını kolayca pamuk bitkisinin iklim isteklerinden bulabiliriz; sıcak ister, nereler sıcaksa yetişir, pamuk olgunlaşma döneminde kuraklık ister bu bölgeler nerede ise o yerlerde pamuk yetişir

Türkiye’de pamuk üretimine baktığımızda beşer yıllık dilimler dikkate alındığında, sürekli bir artış trendi göze çarpmaktadır. Şu anda dünya üretim sıralamasında altıncı sırada yer alan Türkiye pamuk üretiminin nereden nereye deldiğini daha iyi göstermektedir. Üretimdeki bu artışla beraber sevindirici diğer bir husus birim alandan elde edilen veriminde artış göstermesidir. Üretimde ve verimde gösterilen bu başarı ve gelişme tohum ıslahı, gübre kullanımı, sulama, hastalık ve zararlılarda mücadele ve yetiştirme tekniklerindeki gelişmelerden kaynaklanmaktadır.

Pamuk nerde yetişir?
Pamuk sadece sıcak bölgelerde yetişir. Hindistan’da, bazı Afrika ve Güney Amerika ve Orta Asya ülkelerinde pamuk ekimi yapılır. Ülkemizde de yetiştirilir. Bu bitki olgunlaştığında, aldığı şekle pamuk çiçeği adı verilir. Taç yapraklar yerine, tohumlarını koruyan küçük pamuk toplardır . Bu ürünler toplandıktan sonra, ya temizlik alanında kullanılan bir madde, yada kumaş haline getirilir

Pamuk bitkisi, yaygın ve zorunlu kullanım alanıyla insanlık açısından, ortaya koyduğu katma değer ve istihdam olanaklarıyla da üretici ülkeler açısından büyük ekonomik öneme sahiptir. Artan nüfus, doğal elyafa olan ilginin giderek artması ve yaşam standardının yükselmesi, pamuk bitkisine olan talebi de artırmaktadır. Buna karşın, sınırlı sayıda ülkenin ekolojisi
pamuk tarımına el verdiğinden, Dünya üretiminin yaklaşık % 80 i, Türkiyenin de içinde olduğu sekiz ülke tarafından gerçekleştirilmektedir.
Günümüzde, Türkiye, pamuk ekim alanı yönünden Dünyada yedinci; birim alandan elde edilen lif pamuk verimi yönünden dördüncü; pamuk üretim miktarı yönünden altıncı; pamuk tüketimi yönünden beşinci; pamuk ithalat yönünden dördüncü ülke konumundadır. Türkiye, organik pamuk üretimi yönünden de Dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisidir.

Türkiye’de pamuk tarımının tamamına yakını Ege Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Çukurova ve Antalya yörelerinde yapılmaktadır. 2015 yılında ülkemizde üretilen pamuğun % 58 i Güneydoğu Anadolu bölgesinde, % 22 si Ege Bölgesinde % 18 si Çukurova yöresinde ve % 1 i Antalya yöresinde üretilmiştir.

Dünya ihracatında ilk sırayı yaklaşık 2,3 milyon ton ve % 30 pay ile ABD almaktadır. Bu ülkeyi Hindistan, Brezilya, Avustralya ve Özbekistan izlemektedir. Dünya ihracatının %70 i bu ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir.

dünyada en sevilen kumaş hammaddesine pamuk denir

adana ve mersin yöresinde pamuğa beyaz altın adı verilmektedir, çünkü önceleri pamuk bu bölgelerin temel gelir kaynaklarının başında gelmekteydi, adana pamuk üretimi filmlere konu olacak kadar bölge açısından önemliydi şimdi bölgede pamuk üretimine olan ilgi azaldı

dünyanın en iyi pamuğu nerede yetişir bende bunu size açıklayayım Türkiyede bir bölge demek isterdim ancak değil, çok özel iklim şartları olan bir afrika ülkesi dünyanın en iyi liflerine sahip pamuklarını üretiyor bu ülkenin adı Mısır ve ünlü pamuk türü de giza pamuğu ismini alıyor

dünyada en çok pamuk amerika kıtası ve asyada yetişir, amerika birleşik devletleri, türkmenistan bildiğim kadarıyla en önemli üreticiler. özellikle türkmenistan son yıllarda pamukta bir atılım halinde diye biliyorum

pamuk üretiminde özbekistan türkmenistandan daha fazladır.

pamuk üretiminde dünyada amerika birleşik devletlerinin birinci olduğu yanlış, abd 3. sırada. Dünyada 2017 yılı pamuk üretimine göre ülkeler sıralaması şöyle:
1- Hindistan: 5879000 ton,
2- Çin: 4953000 ton,
3- Abd: 373800 ton,
4- Pakistan: 167600 ton,
5- Brezilya: 1524000 ton,
6- Avustralya: 914000 ton,
7- Özbekistan: 811000 ton,
8- Türkiye: 69700 ton,
9- Türkmenistan: 288000 ton,
10- Burkina Faso: 283000 ton şeklindedir.
kaynak: birlesmiş milletler

pamuk nerede yetişmez denirse pamuk bitkisi yazın sık sık yağmur yağan bölgelerde yetişmez çünkü olgunlaşmak için güneşli günler ister

pamuk ekimi bölgeleri gap ile birlikte sulama imkanının artmasıyla beraber güneydoğu anadolu bölgemize kaydı burada pamuk ekilen alanlar ve pamuk üretim miktarı arttı ve çırçır fabrikalarının sayıları da fazlalaştı

Günümüzde 69 ülkede tarımı yapılan pamuk, gerek lifi gerekse çiğidinden elde edilen yağı ve diğer yan ürünleriyle ekonomik değeri çok yüksek olan bir endüstri bitkisidir.

merhaba evde pamuk yetiştirebiliyor muyuz, ya da balkonda pamuk olur mu saksı içinde

Türkiye'deki şehirler arasında en çok pamuk üretimi yapılan iller şanlıurfa, izmir, aydın, adana, hatay ve diyarbakır ilk 6'da yer alır.

İl İl En Çok Pamuk Yetiştirilen Bölgeler
Pamuk yetiştiriciliği açısından bölgeler üzerinden ele alındığı zaman şu bölgeler öne çıkıyor.

- Ege Bölgesinde özellikle Aydın'da çok fazla yetiştirilir. Aynı zamanda Balıkesir ve Manisa ile çevre illerde yetişmektedir.
- En fazla pamuk bitkisi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilir ve Şanlıurfa'da yetişmektedir. Tabii çevre illerde de yetiştirildiğini söylemek mümkün. - Akdeniz Bölgesinde başta Hatay olmak üzere Adana, Kahramanmaraş ve Mersin'de pamuk yetiştiriciliği gerçekleşir.
- Marmara Bölgesinde ise daha çok Bursa ile Çanakkale'de yetiştirilmektedir.
- Doğu Anadolu Bölgesinde de pamuk yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor. Şehirlerin başında ise Elazığ, Malatya ve Iğdır şehirleri gelmektedir.

Fakat İç Anadolu ile beraber Doğu Anadolu Bölgesindeki yüksek yerlerde, sıcaklık yetersizliği nedeniyle pamuk yetiştiriciliği gerçekleşmez. Aynı şekilde Karadeniz Bölgesinde yaz aylarında kurak bir dönem geçmediği için, bölgede pamuk yetiştiriciliği yapılmaz.

Merhaba öğrenciler seri sorulara hızlı cevaplar:
Soru: Pamuk en çok hangi bölgemizde yetişir?
Cevap: Güneydoğu Anadolu Bölgesi.
Soru: Pamuk nerede ve nasıl yetiştirilir?
Cevap: Pamuk Türkiye'de sıcak bölgelerde yetişir, tarlalara ekim yapılır. makineler ile hasat edilir.
Soru: Pamuk tarlaları nerede?
Cevap: Pamuk tarlaları haritası yukarıda paylaşıldığı gibi belli bölgeler ile sınırlıdır, ekimi her yerde yetişmediğinden dolayı olmaz.
Soru: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde pamuk yetişir mi?
Cevap: Evet, hatta en çok orada yetişir.
Pamuk en çok hangi ilimizde yetişir?
Cevap: Şanlıurfa.
Pamuk hangi ilde yetişir?
Cevap: yukarıda haritası var.
Soru : Pamuk hangi bölgede yetişir haritası? cevabı yazıda.
Soru: Türkiye'de en kaliteli pamuk nerede yetişir?
Cevap: Türkiye'de çok kaliteli pamuk yetişmez, genel olarak orta kaliteli pamuk yetişir iklim nedeniyle, iller arası ve bölgeler arası aynı cins pamuk ekildiği için genelde kalite farkı yoktur.

pamuk en çok nerede yetişir peki pamuk en çok hangi ilde yetişir e cevap, türkiye'de en kaliteli pamuk nerede yetişir, pamuk hakkında bilgi ve nerelerde yetişir peki, pamuk hangi bölgede yetişir haritası var, en kaliteli pamuk nerede yetişir mısırda

pamuk tarımı hangi bölgelerde yapılır, pamuk bitkisi nerelerde yetişir, en çok pamuk üretimi yapan yerler, pamuk yetişmeyen yerler neresi, hangi ilimizde yetişir, pamuk nerde yetişmez, pamuk en fazla nerede yetişir,

Pamuk hangi bölgede yetişir ve pamuk hangi iklimde yetişir sorularıma cevap buldum teşekkürler

pamuğun en çok yetiştiği bölge hangisi denilirse cevap güney doğu anadolu bölgesidir

pamuğun en çok üretildiği il hangisidir sorusuna yanlış cevap verdim sınavda. doğru cevap şanlıurfa olacakmış

Nerede yetişir sorusuna cevabım: daha çok alüvyonlu yani alüvyal özelliğe sahip olan toprakları seven pamuk, aynı zamanda yetiştiriciliği konusunda sıcak bir iklim istemektedir. Bunu sağlayan her yer üretimi yapılabilmektedir.

pamuk nerede üretilir, pamuk tarlaları olan şehirlerde. Pamuk hangi ilimize aittir diye soru olmaz pamuk birden fazla ilde yoğun olarak üretilir, Ülkemizde pamuk nerede yetişir sıcak ve yaz kuraklığı olan yerlerde yetişir, Pamuk nasıl yerde yetişir bu soruyu da az önce cevapladım, Pamuk en çok hangi bölgede bu da güneydoğu anadolu olur.

pamuk en çok nerede yetişir cevap ise son yıllarda değişmiş önceden bu bölge değildi yani güneydoğu son yıllarda artmış.

pamuk nasıl yapılır diyordum bir bitkinin meyvesi demek ki. pamuk nerede ekilir, pamuğun yetişme şartları olarak sıcaklık istiyormuş pamuklar olgunlaşmak için.

pamuk üretiminde karadeniz bölgemizin payı daha azdır yazın yağışlı olan yerlerde pamuk yetişmez pamuk olgunlaşmak için kurak yaz iklimi ister

türkiye pamuk üretiminde hangi bölgemizin payı daha yüksektir cevabı ise yani pamuk yetiştirmede 1. bölge Güneydoğu Anadoludur.

bazen soruyu tersten soruyorlar örneğin pamuk üretiminde hangi bölgemizin payı daha azdır gibi burada cevap genellikle Karadeniz bölgesi olur

pamuk üretimi en az olan bölge gibi de çıkabiliyor sorular, burada pamuğu yazın yağmuru sevmeyen bitki olduğunu bilmek gerekiyor şıklarda yazın kurak olmayan bölge varsa cevap o olur.