Tekstil ve Moda

Pamuk Nerede Yetiştirilir

Hasada hazır pamuk kozası
Pamuktekstil ve dokuma sanayinin hammaddesidir. Elyaflarından pamuk ipliği; çekirdeklerinden (çiğit) yağ ve hayvan yemi elde edilir.

Pamuk bitkisi genellikle alüvyal özellikli toprakları severler. Yetişmek için yüksek sıcaklığa gerek duymaktadırlar. Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği sulama imkanlarının bulunduğu bölgelerde yetişir. Yetişme zamanında bolca su gerekmektedir. Hasat zamanında da sıcaklık ve kuraklık olması gerekmektedir. 

Türkiye'de pamuk üretimi en çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılır, yoğun olarak Şanlıurfa ve çevresinde yetişmektedir. Gap projesiyle beraber pamuk ekim alanları hızla artmıştır. Türkiye pamuk üretiminde: Şanlıurfa'nın ardından Aydın ikinci ve Hatay üçüncü sırada yer almaktadır. 

Ege bölgesinin kıyılarındaki çöküntü ovalarda yetiştirilmektedir. Akdeniz Bölgesi'nde; Adana (Çukurova), Hatay, Kahramanmaraş ve İçel (Mersin) çevrelerinde pamuk üretimi yaygındır. Marmara bölgesinde Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'nin çevresinde de üretim yapılmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı bölgelerde pamuk ekimi yapılmaktadır. Doğu Anadolu'da Elazığ, Malatya ve Iğdır'ın dolayları belli başlı pamuk yetişme alanlarıdır. 

Not: İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek yerlerinde düşük sıcaklıktan dolayı pamuk tarımı yapılamaz. Karadeniz Bölgesi'nde yaz kuraklığı olmadığı için pamuk tarımı yapılamaz.

Dünyadaki en büyük üreticiler sırasıyla: Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'dir.

17 yorum:

pamuk hangi illerimizde yetişir tabiki adana :) çukurova eskidende hep söylenir pamuk toplamaya çukurovaya gidilir diye..

Türkiye'de pamuk nerede yetişir hangi şehirde kısa bilgi, pamuk en fazla nerede yetişir hangi ilde, pamuk Türkiye'nin nerelerinde yetiştirilir soruları zor değil bunun cevabını kolayca pamuk bitkisinin iklim isteklerinden bulabiliriz; sıcak ister, nereler sıcaksa yetişir, pamuk olgunlaşma döneminde kuraklık ister bu bölgeler nerede ise o yerlerde pamuk yetişir

Türkiye’de pamuk üretimine baktığımızda beşer yıllık dilimler dikkate alındığında, sürekli bir artış trendi göze çarpmaktadır. Şu anda dünya üretim sıralamasında altıncı sırada yer alan Türkiye pamuk üretiminin nereden nereye deldiğini daha iyi göstermektedir. Üretimdeki bu artışla beraber sevindirici diğer bir husus birim alandan elde edilen veriminde artış göstermesidir. Üretimde ve verimde gösterilen bu başarı ve gelişme tohum ıslahı, gübre kullanımı, sulama, hastalık ve zararlılarda mücadele ve yetiştirme tekniklerindeki gelişmelerden kaynaklanmaktadır.

Pamuk nerde yetişir?
Pamuk sadece sıcak bölgelerde yetişir. Hindistan’da, bazı Afrika ve Güney Amerika ve Orta Asya ülkelerinde pamuk ekimi yapılır. Ülkemizde de yetiştirilir. Bu bitki olgunlaştığında, aldığı şekle pamuk çiçeği adı verilir. Taç yapraklar yerine, tohumlarını koruyan küçük pamuk toplardır . Bu ürünler toplandıktan sonra, ya temizlik alanında kullanılan bir madde, yada kumaş haline getirilir

Pamuk bitkisi, yaygın ve zorunlu kullanım alanıyla insanlık açısından, ortaya koyduğu katma değer ve istihdam olanaklarıyla da üretici ülkeler açısından büyük ekonomik öneme sahiptir. Artan nüfus, doğal elyafa olan ilginin giderek artması ve yaşam standardının yükselmesi, pamuk bitkisine olan talebi de artırmaktadır. Buna karşın, sınırlı sayıda ülkenin ekolojisi
pamuk tarımına el verdiğinden, Dünya üretiminin yaklaşık % 80 i, Türkiyenin de içinde olduğu sekiz ülke tarafından gerçekleştirilmektedir.
Günümüzde, Türkiye, pamuk ekim alanı yönünden Dünyada yedinci; birim alandan elde edilen lif pamuk verimi yönünden dördüncü; pamuk üretim miktarı yönünden altıncı; pamuk tüketimi yönünden beşinci; pamuk ithalat yönünden dördüncü ülke konumundadır. Türkiye, organik pamuk üretimi yönünden de Dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisidir.

Türkiye’de pamuk tarımının tamamına yakını Ege Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Çukurova ve Antalya yörelerinde yapılmaktadır. 2015 yılında ülkemizde üretilen pamuğun % 58 i Güneydoğu Anadolu bölgesinde, % 22 si Ege Bölgesinde % 18 si Çukurova yöresinde ve % 1 i Antalya yöresinde üretilmiştir.

Dünya ihracatında ilk sırayı yaklaşık 2,3 milyon ton ve % 30 pay ile ABD almaktadır. Bu ülkeyi Hindistan, Brezilya, Avustralya ve Özbekistan izlemektedir. Dünya ihracatının %70 i bu ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir.

dünyada en sevilen kumaş hammaddesine pamuk denir

adana ve mersin yöresinde pamuğa beyaz altın adı verilmektedir, çünkü önceleri pamuk bu bölgelerin temel gelir kaynaklarının başında gelmekteydi, adana pamuk üretimi filmlere konu olacak kadar bölge açısından önemliydi şimdi bölgede pamuk üretimine olan ilgi azaldı

dünyanın en iyi pamuğu nerede yetişir bende bunu size açıklayayım Türkiyede bir bölge demek isterdim ancak değil, çok özel iklim şartları olan bir afrika ülkesi dünyanın en iyi liflerine sahip pamuklarını üretiyor bu ülkenin adı Mısır ve ünlü pamuk türü de giza pamuğu ismini alıyor

dünyada en çok pamuk amerika kıtası ve asyada yetişir, amerika birleşik devletleri, türkmenistan bildiğim kadarıyla en önemli üreticiler. özellikle türkmenistan son yıllarda pamukta bir atılım halinde diye biliyorum

pamuk üretiminde özbekistan türkmenistandan daha fazladır.

pamuk üretiminde dünyada amerika birleşik devletlerinin birinci olduğu yanlış, abd 3. sırada. Dünyada 2017 yılı pamuk üretimine göre ülkeler sıralaması şöyle:
1- Hindistan: 5879000 ton,
2- Çin: 4953000 ton,
3- Abd: 373800 ton,
4- Pakistan: 167600 ton,
5- Brezilya: 1524000 ton,
6- Avustralya: 914000 ton,
7- Özbekistan: 811000 ton,
8- Türkiye: 69700 ton,
9- Türkmenistan: 288000 ton,
10- Burkina Faso: 283000 ton şeklindedir.
kaynak: birlesmiş milletler

pamuk nerede yetişmez denirse pamuk bitkisi yazın sık sık yağmur yağan bölgelerde yetişmez çünkü olgunlaşmak için güneşli günler ister

pamuk ekimi bölgeleri gap ile birlikte sulama imkanının artmasıyla beraber güneydoğu anadolu bölgemize kaydı burada pamuk ekilen alanlar ve pamuk üretim miktarı arttı ve çırçır fabrikalarının sayıları da fazlalaştı

Günümüzde 69 ülkede tarımı yapılan pamuk, gerek lifi gerekse çiğidinden elde edilen yağı ve diğer yan ürünleriyle ekonomik değeri çok yüksek olan bir endüstri bitkisidir.

merhaba evde pamuk yetiştirebiliyor muyuz, ya da balkonda pamuk olur mu saksı içinde

En Çok Okunanlar