Tekstil ve Moda

İpliklerin Bükümlerinin Hesaplanması

İplikte Z ve S Yönlü Bükümler
BÜKÜM 
Kesikli (ştapel) liflerden üretilen ipliklerin mukavemetleri belli bir miktar büküm uygulamak suretiyle sağlanır. Uygulanan burulmanın yönüne göre büküm S veya Z yönlü olarak ifade edilir. Normal koşullar altında iplikler daima Z bükümlü olarak üretilirler. Ancak özel amaçlar için, S bükümlü ipliklerin üretimi sözkonusudur. Bir ipliğe verilecek büküm miktarı, o ipliğin daha sonraki kullanım yerine ve lif uzunluğuna göre seçilir. Lif uzunluğu arttıkça büküm gereksinimi azalacaktır. Bükümün derecesi genellikle ikiye ayrılır  

AÇIK BÜKÜM: 
Triko (örme) ipliklerine verilir. Örme makinasında ipliklerin karşılaşacağı direnç nisbeten düşük olduğu için triko ipliği üzerindeki büküm miktarı dokuma ipliğine oranla düşüktür. Dolayısıyla triko ipliğinin mukavemeti dokumaya göre daha düşüktür. 

KAPALI BÜKÜM: 
Dokuma ipliklerine verilir. Dokuma tezgahında özellikle çözgü ipliklerinin üzerine binen yük oldukça fazla olduğu için dokuma ipliklerine, örmeye oranla yüksek büküm verilir. Dolayısıyla dokuma ipliğinin mukavemeti trikoya göre daha yüksektir. Unutulmaması gereken husus büküm miktarı arttıkça ipliğin sertleşeceği ve üretim maliyetinin de artacağıdır. 

BÜKÜM DERECESİ: 
Büküm aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 
T / m = m Nm veya T''= e Ne 
Burada:  T/m = Metredeki büküm; 
T'' = inç'deki büküm (l inç=25,4 mm) 
ȣ m = Büküm katsayısı (metrik)
ȣ e = Büküm katsayısı (İngiliz) 
Nm = İplik metrik numarası 
Ne = İplik İngiliz numarası 

Dönüşüm Formülleri: 
T/m = 39,4 x T'' 
ȣ m = 30, 3 x e 
Nm = l,693 x Ne 

TRİKO İPLİĞİ BÜKÜMÜ: 
ȣ e=3,6 değeri piyasada en yaygın biçimde uygulanan büküm katsayısıdır. İnce mikronerli (3,1-3,9) pamuk kullananan ve yumuşak örgü tuşesine özen gösteren firmalar ȣ e değerini 3,3-3,5 arasına çekebilmektedir. Bunun yanında örgü ipliğini e=3,8-3,9 değeriyle çalışan (sert örgü tuşesi) firmalar da mevcuttur. 

DOKUMA İPLİĞİ BÜKÜMÜ: 
ȣ e=4,1-4,5 arasında değişir. Dokuma tezgahında üzerinde iplik üzerine binen yük gözönünde bulundurularak atkı ipliğinde düşük, çözgü ipliğinde ise yüksek seçilir (çözgü ipliğinin mukavemeti atkı ipliğinden yüksek olmalıdır). 

MAKİNEYE BAĞLI OLARAK BÜKÜMÜN HESAPLANMASI: 
Fitil ve ring iplik makinelerinde makine değerlerine bağlı olarak, büküm aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 
T/m = Metredeki büküm sayısı, 
T/m = niğ / L niğ = İğ devir sayısı (devir/dakika), 
L = Çıkış hızı, sevk hızı, verim(metre /dakika).

1 yorum:

Büküm; ipliğin birim uzunluğundaki tur sayısıdır, liflere kalıcı bir görünüm vermek, birbirleriyle temas yüzeyini artırmak, lifleri bir arada tutmak amacıyla uygulanmaktadır. Büküm ile paralel hâldeki lifler helisel hâle dönüştürülür ve iplik mukavemet kazanır. Büküm sayısı, bükülmüş ipliğin üzerindeki birim uzunluğundaki dönüş (spiral) adedi şeklinde ifade edilir.
Büküm sayısı; Kumaşın tuşe ve tutumunu, iplik sağlamlığını, iplik hacmini ve örtme faktörünü, Kumaşın sağlamlık ve esnekliğini, iplik ve kumaşın boncuklanma özelliği, Kumaşın geçirgenliğini, Kumaşın kullanım ömrünü etkiler

En Çok Okunanlar