Tekstil ve Moda

Elyaf Karışımı İçin Gerekli Olan Lif Özellikleri ve Lif Seçim Kriterleri

Karışım iplikler, bünyesinde bulunan ipliklerin özelliklerini gösterirler. 
Karışım ipliği bünyesinde liflerin yerleşim düzeninin bitmiş yüzey (mamul) karakterine büyük etkisi vardır. Merkezine yakın yerleşen liflerin subjektif etkisi bulunurken, dış yüzeye hakim görünüm ve tuşe gibi özellikleri ön plana geçer. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, karışım ipliğine kısa veya kaba lifler ipliğin dış yüzeyinde, uzun veya ince lifler merkezde, iplik çekirdeğinde yer alırlar. Karışımda kullanılar liflerin iplik bünyesinde alacağı yer aslında lif komponentlerinin karışım biçimi ve eğirme yöntemine bağlıdır. Karışımlarda lif seçimindeki iki önemli kriter ekonomiklik ve kalitedir. Lif özelliklerinin yanısıra üretilen ipliğin özellikleri de karışımda etken olan faktördür. Özellikle tuşe, hacim, görünüm ve mukavemet kullanılan iplik üretim sistemi ile yakından ilgilidir. Bir karışım ipliğinin oluşumunda en önemli eğirme kuralı elyaf inceliğidir. 

Elyaf inceliği: Elyaf inceliği ipliğin eğrilebilirlik sınırını belirlemektedir. İşe yarar bir iplik elde edebilmek için iplik kesitinde bulunan minimum lif sayısı söz konusudur. Bu durum özellikle rotor iplikçiliğinde büyük önem taşımaktadır. Eğirme sınırını yukarıya çekebilmek için sentetik kökenli daha ince mikronerli veya mikrofiber kullanmak gerekmektedir. Değişik incelikte elyafın karıştırılmasında aynı değişik renklerde elyaf partileri karıştırıyormuş gibi, karışımın olabildiğince homojen olmasına dikkat etmek gerekir. Eğer bu yapılmayacak olursa veya komponentlerden birisi çok düşük ise komponentler karışma yerine ayrışacak, bu durum sadece hata ve düzgünsüzlüklere yol açmayacak, aynı zamanda iplikten beklenen spesifikasyonların tersine sonuçlar vermesine neden olacaktır. Elyaf karışımlarıyla ilgili diğer bir kriter ise mukavemet/elastikiyet eğrisi ilişkisidir. Bazı sentetik elyaf çeşitlerinin mukavemet değerleri: 
Polyester…………………………55 cN/tex, 
PAC (Akrilik)……………………30-35 cN/tex, 
Viskon………………………....…25 -30 cN/tex, 
Polinozik……..…………………..40 cN/tex, 
PA (Poliamid)……………………55 cN/tex. 

2 yorum:

karışım lifleri seçmek sanattır biz de sanatçı, ey sevgili sanatçı ve tekstilci arkadaşlarım selam ve saygılar sizlere, yüce gönüllü saygıdeğer ve pek muhterem insanlar.

karışım için gerekli olan lif özellikleri ve lif seçim kriterleri nedir öğrendik