Tekstil ve Moda

Polimerizasyon Derecesi Nedir, Polimerleşme Derecesi Ne Demek

Polimerleşme derecesi ya da polimerizasyon derecesi (Alm. Polymerisationsgrad, Fr. degré de polymérisation, İng. degree of polymerization), bir polimer zincirini oluşturan monomerlerin sayısı olup tekstil liflerinde gerekenden az olması durumunda lifin teknolojik özelliklerinin yetersiz kaldığı, fazla olması durumunda ise yüksek ağdalık nedeniyle lif çekimini zorlaştıran temel özelliktir. 

Polimerizasyon derecesi, kopozisyonu bilinen bir makromolekülün ağırlığını tayin eder. Bir kural olarak, sentetik polimerler, değişik polimerizasyon derecelerine ve dolayısıyla molekül ağırlığına sahip bir dizi makromolekül içerir. Bir oligomerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, molekül ağırlığı arttıkça değişir. Moleküler ağırlığın daha da artmasıyla, özellikleri önemli derecede etkilemeyen belirli bir kritik değere ulaşılır. Bu değer oligomerden polimer geçişi karakterize eder ve farklı özelliklere göre farklılık gösterir. 

0 yorum: