Tekstil ve Moda

Flotte Nedir, Flotte Oranı Ne Demek, Alınan Flotte Ne Demek

Flotte ya da terbiye banyosu (Alm. Textilbehandlungsflotte, Fr. solution de bain de traitement, İng. treatment liquor; treatment solution), tekstil terbiyesinde içerisinde terbiye maddeleri, kimyasallar, boyarmaddeler ve yardımcı maddeler bulunan işlem çözeltisine denir. Flotte, kumaşın işlem görüp, muamele edileceği kimyasal maddeleri içinde bulunduran işlem çözeltisidir. 

Tekstil terbiye işlemlerinde kullanılan temel kimyasal madde ile yardımcı kimyasal maddelerin hepsine terbiye maddesi denir. İçinde terbiye maddeleri bulunan proses suyuna ise flotte (banyo) denir. 

Flotte oranı ya da banyo oranı (Alm. Flottenverhaeltnis, Fr. raport de bain de teinture, İng. liquor ratio), işlem görecek tekstil ya da tekstil malzemesinin ağırlığının kullanılan banyonun ağırlığına oranına denir. Flotte oranı (F.O.) şeklinde ifade edilir ve genellikle işlem gören 1 kg kumaşın litre veya kg flotteye oranını belirtir. Flotte oranı çektirme yöntemine özgü bir kavramdır. 

Alınan flotte ya da alıkonan banyo (Alm. Flottenaufnahme, f; Fr. absorption de flotté, f; İng. liquor pick-up; liquor uptake), tekstil malzemesinin terbiye işlem çözeltisi ile emdirilip sıkıldıktan sonra üzerinde kalan işlem çözeltisinin tekstil malzemesinin ağırlığına göre yüzde olarak miktarına denir. Alınan flotte miktarı (% AF), çektirme yöntemi dışında tüm aplikasyon yöntemleri için kullanılan bir kavramdır. Alınan banyo, kumaşın kuru ağırlığının %’si olarak ifade edilmektedir. 

2 yorum:

tekstilde flotte oranını sık duyarsınız

flotte oranı diye bir şey duyuyorsanız oradan hemen uzaklaşın :)