Tekstil ve Moda

Debbağ Nedir, Debbağlık Ne Demek

Fas'ta tarihi bir tabakhane. 
Debbağ ya da sepici, eski dilde deri işleyen kişiye verilen isimdir, bu işin yapıldığı yere de debbağhane denilmektedir. Debbağ kelimesi deri terbiye eden, sepici, tabak anlamındadır. Debbağlık ise deriyi terbiye ederek işlenmeye hazır hale getirme mesleğidir. 

Debbağlık, ham deriden meşin, kösele yapanlar anlamına gelmektedir. Bu durumda tabakhane de anlam olarak ham derinin meşin, kösele yapıldığı, işlendiği yerdir. Osmanlılar zamanında debbağlığın çok itibarlı, önem arz eden bir zanaat olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. 

Deriyi ısı, nem, mikroorganizmalara karşı dayanıklı hale getirmek ve deriye teknik karakter kazandırmak gayesi ile yapılan operasyonların tamamına debagat işlemi, debbağlama, debbağlık veya dabağlama; bu işlemlerin yapıldığı yere debbağhane denir. Debagat işlemi mamul deri karakterine göre; Metal debagat ve nebati debagat olmak üzere ikiye ayrılır. 

Dericilik ve deri tabaklama, insanlık tarihi kadar eski bir meslektir. Bugüne kadar bulunabilmiş kayıtlarda Antik Mısır ve Sümer medeniyetlerinde dahi dericiliğe rastlanmaktadır. Zaman içerisinde tabakhaneye dönüşmüş olan debbağhane sözcüğü, aslında Arapça debbağ, yani deri tabaklayan (sepileyen) kişi anlamındaki sözcükle, Farsça hane sözcüğünün birleşmesinden oluşmuştur. Aslında Türkçe'de deri tabaklama işine sepi, bu işi yapan kişiye (yani debbağa) sepici, bu mesleğe de sepicilik denilmektedir. 

1 yorum:

sepici, sepi işiyle uğraşan kimseye denir.