Tekstil ve Moda

Rotor İplik Makinesi, Rotor Eğirme Sistemi Nedir

Rotorlu açık uç eğirme ya da open-end rotor eğirme (Alm. Rotorspinnen, Fr. filature à fibres libérées, İng. open-end rotor spinning), önceden oluşturulmuş bir ipliğin ucuna bir rotor yardımıyla büküm verilerek liflerin eklenmesiyle iplik oluşumunun sağlandığı eğirme yöntemine denir. 

Açık uç eğirme prensibine dayanan rotor eğirme sisteminde prensip olarak tek tek açılmış lifler, iplik oluşturmak üzere birikim yoluyla açık iplik ucuna bağlanmaktadır. Sistemin esası lif kütlesinin rotor hareketiyle taşınıp, açık uca aktarılması ve bükümlü iplik yapısının elde edilmesidir. Rotor iplikçilik sistemi öncelikle pamuk, viskon, polyester ve akrilik lifler kullanılmak üzere kalın iplik eldesine uygundur. Fakat her geçen gün de kullanılabilecek lif tipi sayısı artmakta ve eğrilebilecek iplik numara aralığı genişlemektedir. İplik üretimi çekim, büküm ve sarım proseslerini içeren bölümlerden oluşmaktadır. Rotor iplik makinelerinde çalışma esnasında rotor içinde bir miktar vakum oluşturulur. Bant makineye besleme silindirleriyle yavaş yavaş verilir. İğneli veya metalik tarak garnitürüne sahip açma silindiri ise gelen liflerin uçlarını taramaktadır. Eğer lifler iyice açılmazlarsa, rotora sevk edildikten sonra kötü kaliteli iplik elde edilir. Makine imalatını gerçekleştiren firmalarca bazen açıcının yanına pislik (döküntü) temizleme kutusu da ilave edilmektedir. Açma silindiri ile rotor arasında yer alan lif iletim kanalı hava akışını arttırıp lifleri bir ölçüde yönlendirip, düzeltir. İdeal olarak istenen liflerin iletim kanalı içinde ve ucuna değecek şekilde sıralar halinde rotora girmeleridir. Lifler rotora girerken, rotorun çevresel hızı havanın hızından yüksek olduğu için, lifler bir miktar çekilerek yönlendirilirler. Lifler rotor içindeki merkezkaç kuvvetinin etkisiyle rotor içerisinde toplanan diğer lif tabakalarına katılırlar. Mevcut olan bir iplik çıkış tüpünden içeri sokulur ve rotor içindeki hava döndüğünden iplik ucu da dönmeye başlar. Bu gerçekleşir gerçekleşmez iplik çekilir ve üretim başlamış olur. İplik kolunun her dönüşü ipliğe çıkış tüpünde bir büküm verir ve verilen bükümün bir kısmı geriye iplik koluna akarak rotor yüzeyine kadar gider. Üretilen iplik bobin halinde sarılmaktadır. 

Yeni eğirme yöntemlerinden günümüzde en çok kullanılan Rotor iplikçiliğinde makine ve materyal özelliklerinin iyi bir şekilde seçilmesi ile Ring iplikleri kadar iyi özelliklere sahip iplikler elde edilmektedir. 

1 yorum:

Rotor iplikleri ring ipliğe göre daha ucuz üretilmeleri ve söz konusu uygulama alanlarına uygun olmaları sebebiyle başarılı olmuştur.