Tekstil ve Moda

Kolaj Nedir, Kolaj Ne Demek

Kolaj, bir karton üzerine yapıştırılan çeşitli kumaş, tahta, kâğıt vb. parçalarıyla yapılan resimlerdir. 
Kolaj (collage) ya da kesyap, düz bir yüzey üzerine; gazete kağıdı gibi çeşitli kağıtlar, fotoğraf, kumaş, metal vb. gereçlerin yapıştırılarak bazen de boya ile desteklenerek yapılan bir resim çalışmasıdır. Küçük resimlerden oluşan daha büyük bir resimlere ve uygulanan resimleme tekniğine kolaj denir. Fransızca kökenli olan kelimenin, sözlük anlamı yapıştırmaktır. 

Resim alanından gelen kolaj terimi, hazır ünitelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir kompozisyondur. Kolaj ifadesi aynı zamanda çeşitli yerlerden derlenip oluşturulmuş şiir vb. şeyleri de ifade etmek kullanılır. Televizyonda kolaj eski bölümlerin tamamından bir kısmını içerir. Kolaj bölümde dizilerin bütün bölümlerinden en önemli sahneler derlenip yayınlanır. 

Kolaj, herhangi bir yüzey üzerine birbirinden farklı malzemelerin bir araya getirilerek yapıştırılması ile yapılır. Kâğıt, metal, plastik, cam, iplik, kumaş gibi birbiri ile alakalı olmayan malzemeler; bir bütün oluşturacak şekilde bir araya getirilir. Malzeme seçimi ve çeşitliliği sanatçının çalışmasına göre şekillenir. Genellikle âtıl malzemeler kullanıldığından sanatçının çevreye bakışını geliştirir ve üretkenliğini artırır. 

Tarihi çok daha eskilere dayanmakla beraber, 20. yüzyılın başlarından itibaren sanatta kullanılmaya başlanmıştır. Sanat dünyasında kübizm akımıyla ortaya çıkan kolaj, bu akımın öncülerinden Pablo Picasso’nun tablolarında görülür. Kolajın, sanat olarak ülkemize girişi 1950’li yıllara dayanır. Resim sanatında kullanılmaya başlanan kolajın ilerleyen yıllarda sanatta kullanımı artmış ve zamanla disiplinlerarası da kullanılmaya başlanmıştır. 

Kolaj Tekniği Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar 
- Kolajda ana mantık; kesme, yapıştırma ve bir araya getirmedir. Ancak burada yapılan kesme ve yapıştırmanın süsleme amaçlı olmadığına dikkat edilmelidir. 
- Her türlü materyal ve fotografik malzeme kullanılabilir, âtıl malzemeler değerlendirilebilir. Kullanılacak malzeme seçimi konusunda sanatçıyı özgür bırakır. 
- Materyaller bir araya getirilirken materyalin eski formu oluşturulmaya çalışılmamalı, eski halinin dışında bambaşka yeni bir bütün oluşturulmalıdır. 
- Farklı tekniklerle harmanlanarak kullanılabilir (kara kalem çizimi, farklı boyama teknikleri ile renklendirme vb.). 

Görselin Bir Bölümünü Aslına Uygun Olarak Farklı Tekniklerle Uygulama 
Kolaj, bir nesnenin veya görselin bir kısmının kesilip çıkarılarak kalem veya boyalarla aslına uygun tamamlanmasıyla da yapılır. Burada kolaj tekniği kullanılarak bir nesne veya görsel parçası, bütün hale getirilir. 

Kolaj Tekniğini Detaylara Önem Vererek Kullanma 
Birçok sanat dalında farklı yorumlarıyla karşımıza çıkan kolaj, moda tasarımında moodboard (mudbord) yani tema panoları olarak kendini gösterir. Tema panosu; tasarımcının ana esin kaynağı olan temasının etrafında şekillendirdiği, her şeyi içine alan bir yol göstericidir. Tasarımcıya tasarım süreci boyunca ilham verir. Bir tema panosunun üzerinde; tasarımcının ana esin kaynağına ait görseller, teması ile ilgili kumaş ve aksesuarlar, tasarım sürecinde ilham alacağı her şey yer alır. 

2 yorum:

Kolaj denilince sadece resim akla gelmesin pek çok alanda, çeşitli yerlerden derlenip oluşturulmuş şeyler kolaj olarak adlandırılır.

Kolaj kağıt üzerine yapılan fıkra veya benzeri şeylerin fotoğrafların üzerilerine farklı malzemeler ile yapıştırma sanatıdır.