Tekstil ve Moda

Sock Nedir, Sock Ne Demek

İngilizcede çorap anlamına gelen socket kelimesinden türetilen sock, kelime anlamı olarak kısa, küçük çorap demektir. Socket kelimesinin kısaltılmasından ziyade, kelimenin hem yazılışında hem de anlamındaki küçültmeye işaret eder. Çünkü socket kelimesi, esasen dokuma ya da örgüden yapılarak, ayak bileği ve diz arasındaki mesafeyi korumaya yarayan bir tür çoraptır ve elektrikte bir tür bağlantı elemanı olarak kullanılan aynı adlı sözcükten gelmektedir. Sock kelimesi bugün yalnızca kısa çorap olarak kullanılsa da, kelimenin ilk kullanımı ve etimolojisi Antik Yunana ve Roma'ya kadar dayanmaktadır. Kelimenin arkaik seslenilişi soccus'dur ve kelime eski İngilizcede socc ve sonrasında socke anlamını alarak bugünkü formuna kavuşmuştur. 

Sock, aynı zamanda eski dönemlerde kullanılan bir tür ayakkabı ya da terliği de işaret eder. Latincede de aynı anlama gelen soccus kelimesinden türeyen sock, topuksuz hafif ayakkabı, keçeden yapılan terlik anlamını taşır. Bu yün, keçe ya da iplikten, farklı renklerde yapılan arkaik ayakkabı formu (soccus), Eski Roma'da, günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktaydı. Erkeklerin giydiği soccus'lar daha yalın ve basit iken kadınlarınki daha süslü olur ve soccus muliebris olarak adlandırılırdı. Komedya aktörleri de sahnede soccus giyerdi. Bir ayakkabı işlevinden çok, kostümün tamamlayıcısı olan ve sahnede kullanılan bu hafif ayakkabılara ise luteum soccum denirdi. Dilimizde daha çok socket çorap olarak kullanılan sock terimi, ayağı tam sararak bileğin hemen başlangıcında biten ve daha çok spor ayakkabılarla kullanılan bir çeşit kısa çorabı ifade eder. Sock kelimesi, günümüzde belirli bir ayakkabı modeline de karşılık gelmektedir. Eski kullanım alanına ve hafif ayakkabı anlamına gönderme yapan sock model ayakkabılar; genellikle bağcıksız, kolay giyilebilir, hafif tabanlı ve kullanımı rahat olan modellerdir.

1 yorum:

Türkçe'ye Arapça cirab yani deri veya bez torba, iç ayak kılıfı kelimelerinden geçen çorap Farsça'da gorab demektir.