Tekstil ve Moda

pH Nedir, pH Nasıl Ölçülür

pH Çizelgesi. 
Herhangi bir çözeltideki H+ (hidrojen iyonu) ve OH- (hidroksil iyonu) sayısını belirleyen ölçeğe pH denir. pH, 0-14 sayıları arasındaki rakamlarla ifade edilmektedir. Buna göre 0-6 arasındaki değerler asidik, 7 nötr ve 8-14 arasındaki değerler ise bazik çözelti ve maddeleri ifade eder. 

Asidik ve bazik özellik gösteren maddeler, içindeki H+ ve OH- iyonlarının yoğunluğuna göre kuvvetli ya da zayıf asit ve baz olmak üzere de sınıflandırılır. Bu ayrımın temeli onların su içindeki çözünürlükleridir. Su içinde tamamen veya tamamına yakını çözünen asitler kuvvetli asit, bazlar ise kuvvetli baz olarak adlandırılmaktadır. Zayıf asit ve bazların sadece bir kısmı suda çözünür. 

Aşağıda bazı kuvvetli ve zayıf asit-bazlara örnekler verilmiştir. 

Kuvvetli asit: HCIO4 (perklorik asit), HCI (hidroklorik asit), HNO3 (nitrik asit), H2SO4 (sülfürik asit) 
Kuvvetli baz: NaOH (sodyum hidroksit), KOH (potasyum hidoksit), Sr(OH)2, Ba(OH)2 (baryum hidoksit) 
Zayıf asit: HF (hidrojen florür), HCN (hidrosiyonik asit), H3PO4 (fosforik asit) 
Zayıf baz: NH3 (amonyak), Mg(OH)2 (magnezyum hidroksit), Na2CO3 (sodyum karbonat) 

Bir kimyasal madde içindeki H+ oranı OH- oranından fazla ise çözelti asidik, H+ oranı OH- oranından az ise çözelti bazik özellik gösterir. H+ ve OH- miktarı birbirine eşit ise çözelti nötr özellik gösterir. Çözeltilerin asitlik ve bazlık değerinin ölçümlerinde pH kağıdı ya da pH metre kullanılır. 

0 yorum: