Tekstil ve Moda

Süblimasyon Nedir, Süblimleşme Ne Demek

Süblimasyon ya da süblimleşme, katı maddelerin ısıtılınca, ara bir hal olan sıvı hâle geçmeden doğrudan gaz hâle geçmesi. Süblimleşme endotermik faz değişimidir. Faz diyagramındaki üçlü noktanın altında gerçekleşir. Süblimleşmenin tersine ise kırağılaşma denir. 

Süblimasyon, erime noktası sıcaklığının altında belirli derecede buhar basıncına sahip katı maddeler, ısıtıldıklarında sıvı hâli atlayarak doğrudan gaz hâline dönüşür. Katı hâldeki bazı maddelere enerji verildiğinde sıvı hâli atlayarak doğrudan gaz hâline dönüşmesine süblimasyon denir. 

Örnek olarak naftalin ve bazı koku yayan maddeler hiç sıvılaşmadan gaz haline geçer. Bu tür maddelerde süblimleşme olur. Bu madde hiç sıvı hâle geçmeden zamanla azalarak yok olur. Yünlü giysilerimizi güve zararlısında korumak için kullandığımız naftalin de zamanla iz bırakmadan yok olur. Bu maddeler katı hâlden gaz hâline geçerek süblimasyona uğrarlar. 

0 yorum: