Tekstil ve Moda

Guanako Nedir, Guanako Lif Özellikleri

Guanako devesi. 
Guanako (Lama Guanicoe) lamaların en küçük türüdür ve evcilleştirilmemiştir. Guanako Güney Amerika’nın dağlık bölgelerine özgü bir türdür. And Dağları'nda Peru, Ekvador, Bolivya, Şili ve Arjantin'de bulunurlar. Genelde açık otluk alanlarda yaşayıp sadece bazı sert kışlarda ormanlara giderler. 4000 m yükseklikte dahi guanakolarla karşılaşmak mümkündür. 

Yetişkinlerdeki yerden baş yüksekliği 2 m, sırt yüksekliği 120 cm ve ağırlığı 100 kg'dir. Postu sık ve yünlüdür. Renk olarak üst kısmı açık kahverengi, alt kısmı beyazdır. Boynu deve tarzında uzun ve incedir. 

Yaklaşık 15 bireyli aile grupları oluşturular. Bu aileler bir reis erkek, birkaç yetişkin dişi ve yavrulardan oluşur. On iki ile on beş aya ulaşmış genç erkekler, aile reisi erkek tarafından aileden kovulurlar. Bununla birlikte aileden kovulan genç erkekler, kendi aralarında bekar erkeklerden oluşan gruplar halinde yaşarlar. Bu grup içinde 3-4 yaşına kadar kalırlar. Bu erkek grubunda, daha sonra oluşacak hakiki aile liderliği için sık sık güç kavgaları meydana gelir. Grubu, yaşı gelip terk eden erkek guanako, ya etrafında genç dişileri toplayarak kendi ailesini oluşturur ya da ailesini yöneten başka bir erkek reis guanakoyu uzaklaştırır ve bu aileyi devralır. Başka bir guanako tarafından kovulmuş ve yönettiği aileyi kaybetmiş yaşlı erkek guanako, ölümüne kadar tek başına yaşar. Hamilelik 1 yıl sürer ve bir batında tek bir yavru doğururlar. Doğan yavru hemen yürümeyi becerir ve yaklaşık 10 hafta süt emer. Bir gunako 20-30 yaşına kadar yaşar. 

Guanako Lif Özellikleri 
Guanako, vikunyadan daha fazla bir nüfusa sahip olup, dünya Guanako nüfusunun % 90'ından fazlası Arjantin'de, kalanı ise Şili ve Peru’da bulunmaktadır. Esas guanako yetiştirilme bölgesi Arjantin'de sayıları 550.000 olan Guanako'lar daha çok ülkenin güney bölümünde yaşamaktadırlar. Yetişkin hayvanlarda lif çapının, ortalama 16-22 mikron arasında olduğu ifade edilmektedir. 

Guanakoda da lif gömleği üst kaba ve alt ince liflerden oluşmaktadır. Guanako alt ve üst olmak üzere iki farklı life sahiptir ve değerli olan alt ince lifler 15-19 µm çapında ve 3-4.5 cm uzunluğundadırlar. Bu lifler genellikle yün lifi ile karıştırılarak kullanılmaktadır. Guanako lifleri de çok yumuşak ve ipeksidir. Renk vücudun üst bölgelerinden alınan liflerde kırmızımtırak - kahverengi, alt bölgelerden alınan liflerde ise beyazdır. Guanako lifleri de gerek lif özelliklerinin üstünlüğü gerek sınırlı miktarda üretilmeleri nedeniyle pahalıdırlar. Tek başlarına kullanılabildikleri gibi, başta kuzu yünü olmak üzere koyun yünü ile karıştırılarak da kullanılmaktadırlar. 

1 yorum:

ingilizcesi Guanaco olan hayvan türü