Tekstil ve Moda

Giyim Nedir, Giyim Ne Demek

Giyim, vücudunuzu örtmek için giydiğiniz şeyler. 
Giyim (clothing), vücudun bir kısmını veya tamamını kapsayan, kuşatan her türlü kıyafet ve aksesuara denir. Giyim ürünleri, vücudu örtmek için giyilmek üzere tasarlanmış kumaştan öğelerdir. Giyim kuşamın en önemli ve muhtemelen en eski işlevi, vücudu doğa şartlarından korumasıdır. Hava koşullarından korumasının yanı sıra, spor ve yemek yapmak gibi tehlikeli faaliyetler sırasında deri ile çevre arasında bariyer görevi görerek güvenliği artırır. Ayrıca vücuda hijyenik bir bariyer sağlayarak vücuda toksinlerin ve mikropların girişini sınırlandırır. 

Giyim, insan vücudunu dış etkenlerden korumak ve aynı zamanda örtünmek ihtiyacı ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise giyim, bu ihtiyaçların yanı sıra süslenmek ve çalışma ortamının gerektirdiği şartlara uyum sağlamak gibi birçok amaca hizmet edecek şekilde gelişmeler göstermiştir. 

Giysiler ekolojik koşulların, toplumsal ve kişisel değer yargılarının, törelerin, kültürel ve ekonomik koşulların biçimlendirdiği önemli bir kültürel öge aynı zamanda da kültürün en önemli taşıyıcıları arasında yer alır. Kültür olgusu değişmeyen, hep olduğu gibi kalan bir anlamlar bütünü değildir. Zamana, siyasal, sosyal ve ekonomik yapıdaki gelişmelere bağlı olarak değişikliğe uğrayabilir; başka kültürlerle karşılıklı olarak alışverişte bulunduğundan değişir ve yenilenebilir. İnsanın vücudunu korumak amacı ile başlayan, çeşitli etkenler ile biçimlenen giysiler ile vücudu örtmek, baş süsleme ve kullanılan gereçler gibi katmanlarla üzerine çeşitli anlamlar yüklenerek çeşitlendirilmiştir. İnsanın doğal çevresi, ülkenin coğrafi konumu, ekonomik ve toplumsal yapısı, inanç, mahremiyet kavramı gibi etmenler giysilerin şekillenmesinde önemli ölçüde etkili olmuştur. 

Günümüzde giyim kuşamın en önemli işlevlerinden biri de kişinin stilini, zevklerini ve modayı yansıtmasıdır. Giyim, sosyal ve kültürel hayatta önemli bir rol oynar. Örneğin bir üniforma, polis veya asker tarafından giyildiğinde devletin otoritesini temsil eder, üniforma aynı zamanda bir grubu, takımı veya politik kişiyi de temsil edebilir. Birçok toplumda giysiler, bir insanın; alçak gönüllülük, din, cinsiyet ve sosyal statü gibi özelliklerini belirtir. 

Giyimin Tarihçesi 
Tarih boyunca, pek çok farklı malzeme kıyafet ve aksesuar yapımında kullanılmıştır. Bu malzemeler, deriden kürke, ketenden ipeğe kadar geniş bir yelpazeye yayılır. Son araştırmalar insanların 650.000 senedir giyimden faydalanmakta olduğunu göstermektedir. Diğerleri ise, giyimin Neolitik Çağ'dan daha önce icat edilmediğini düşünmektedir. Giyim, insanların tabiat şartlarından korunmak amacıyla örtünme ihtiyacından doğmuştur. Başlangıçta basit bir şekil sergileyen örtünme, insanların gelenekleri ve ferdî zevklerinin sonucu gelişmiştir. 

Giyim Kuşam ve Aksesuarlar 
Giyilmek yerine taşınan (cüzdan vb), vücudun sadece bir kısmına takılıp kolayca çıkarılabilen (atkı, fular vs.), sadece süs amaçlı takılan (mücevherat vb) veya sağlık amaçlı kullanılan (gözlük vb) nesneler kıyafet olarak değil, aksesuar olarak tanımlanır. 

1 yorum:

giyimin tanımı elbisedir bana göre giyim nedir giyim ne demek neler giyim içine girer bunlara cevap olarak insanın çıplaklığına son veren her şeydir denebilir.