Tekstil ve Moda

Flok Nedir, Flok Kumaş Ne Demek

Değişik renkli flok uygulanmış/kaplanmış ayakkabılar. 
Flok, bir yapıştırma yöntemi ile sıvanmış olan iplik, kumaş, kâğıt, tahta, metal veya duvar yüzeylerine uygulanmak üzere kesilmiş veya kıyılmış liflerdir. Floklar, 0.3 mm'den 6 mm boya kadar olan, pamuk, suni ipek, naylon ve polyester gibi malzemelerden oluşan çeşitli çaplara ve renklere sahip olan liflerdir. 

Flok, suni kadife olarak da adlandırılır. Kadife görünüme sahip olması istenen yüzeyler flok lifleri ile kaplamaya tabi tutulur. Flok kaplama, flok tutkalı uygulanan bir yüzeye, flok tozlarının statik elektrik yüklenerek dik olarak saplanması yöntemiyle gerçekleştirilir. Bu şekilde, kaplama yapılan ürüne kadifemsi yapıda dekoratif bir görünüm kazandırılır. 

Flok kumaş özellikleri 
Floğun inceliği, lif uzunluğu ve yapışkan yüzey kalınlığı floğun yumuşaklığını belirler. Çok ince veya kısa flok ile çalışmak zordur. Öğütme pamuk flok maliyetinin düşük olması ve çok yumuşak olması gibi avantajlara sahiptir, ancak en düşük aşınma dayanıklılığına ve iyi yıpranma dayanıklılığına sahiptir. 

Flok nasıl üretilir 
Flok doğal ya da sentetik malzemelerden elde edilebilir; pamuk, naylon ve poliester gibi. Flok iki şekilde üretilebilir; öğütme flok ve kesme flok. 
- Öğütme flok, pamuk veya sentetik tekstil artık materyallerinden üretilmektedir. Üretimi ve uygulaması şekli itibariyle, öğütme flok işlemi istenilen uzunlukta yapılabilir, standart bir uzunluk belirlenmemiştir. 
- Kesme flok ise sadece birinci kalite ince sentetik ve selülozik flok towlarından üretilmektedir. Kesme flok üretimi için sabitlenmiş uzunluklar mevcuttur. Uzunluklar 0,3-5,0 mm ve 1,7-22 dtx çaplarında uygulanmaktadır. 

Floklar kumaşa nasıl aktarılır 
Yapıştırıcı aktarılmış kumaş yüzüne flokları aktarmak için iki yöntem vardır: Mekanik floklama ve elektrostatik floklama, her iki yöntemin de yüzeye farklı ve özgün bir teması vardır. 
- Mekanik floklamada lifler kumaş üzerine, kumaş açık en şeklinde floklama odacığından geçmekte iken serpilir. Mekanik dövücüler kumaş titreşim yapmasına sebep olurlar. Tüylerin birçoğu kumaşa dik olarak tutunmuş duruma gelir. 
- Elektrostatik floklamada flok partikülleri elektrostatik olarak yüklenmişlerdir. Bu da, liflerin tümünün kumaşa dik olarak tutunmasını sağlar. Bu yöntem, daha yavaş ve daha pahalı olmasına karşılık, mekanik yönteme nazaran daha üniform ve yoğun floklama sağlar. 

Flok kumaş kullanım alanları 
Flok kumaşlar, yıllardan beri dış giyim ve ev tekstillerinde kullanılan temel tekstil ürünleridir. Dış giyim ve ev tekstil flok kumaşları için genellikle kullanılan flok katmanı olarak kullanılan flok lif materyali polyamid veya viskon olup, flok lif uzunluğu 0,5–2.0 mm arasındadır. Zemin kumaş nem dayanımının kapasitesi nedeniyle çoğunlukla polyester/pamuk karışımı liflerden oluşmaktadır. Flok kumaşlar canlı, sıcak görünüm ve yumuşak tutumları ile karakterize edilir ve özel efekt uygulaması ile desenli flok kumaşlar elde edilmektedir. 

7 yorum:

flok kullanım alanı çok geniş olan çogunlukla polyamid 6,6 elyafının istenilen kalınlık ve boyuta göre kesilldikten sonra boyama işlemi yapılır.
daha sonra statik ile istenilen yüzeye çakılır. 2005-2010 yıllarında giyim ve perdede çok moda idi.

flok güzelde narin bir ürün üzerine sert bir darbe alınca yıpranıyor flok dökülmeleri yaşanıyor, bir temizlik zor ama yapacak bir şey yok gülü seviyorsan dikenine katlanacaksın

Floke kumaşlar elektostatik alanın etkisi altında zemin kumaşa göre flok lifleri dikey olarak yönlendirilerek su esaslı akrilik veya poliüretan ve polivinilklorür yapıştırıcılar ile zemin kumaşa kaplanarak üretilmektedir. Daha sonra lifler ile kaplanan zemin etüvde kurutulmaktadır. Sert tutumlu polyamid flok lifleri iyi renk haslıkları, parlaklıkları ve aşınma dayanımından dolayı, zayıf renk haslıklı ve aşınma dayanımlı yumuşak tutumlu viskon esaslı flok liflerinden daha avantajlı olduğu ifade edilmektedir.

Floklama yüzeyde kadifemsi, suni deri ve özel görünümlü tekstil yüzeylerini oluşturmak için kullanılan bir tekniktir. Flok, tekstil lifini kesmek, koparmak veya öğütmek suretiyle elde edilen çok kısa ve toz gibi liflerdir.

Başlıca iki uygulama ile elde edilir: Doldurma floku: Genellikle düzgünsüz kırık lif şeklinde ve karışık küçük kütleler veya topaklar şeklindeki olup, örneğin, keçeleştirme, makaslama veya tüylendirme işleminde yünlü kumaşlardan çıkan yan ürün olarak elde edilen, vatka veya döşemeliklerde kullanılan lif gruplarıdır.

Kaplama floku: Bir yapıştırıcı ile bulanmış olan iplik, kumaş, kâğıt, tahta, metal veya duvar yüzeylerine uygulanmak üzere kesilmiş veya kıyılmış liflerdir.

İngilizce ve Türkçe flok ile ilgili terimlerin anlamları sözlükte

flock: flok
flock printing: flok baskı
flock printing machine: flok baskı makinesi
flocking: floklama

flok kaplı yüzeyler, flok baskı nedir, flok ile kaplama, floklama işlemi, flok kumaş nedir, flok yüzeyler, flok nedir,

Flok; Atık yünden, genellikle makine yardımıyla, kopartılarak, kesilerek veya parçalanarak elyaf parçacıkları elde edilmesidir. Flok aynı zamanda dolgu malzemesi olarak da kullanılmaktadır. Bazı işlemler ile de flok baskı işleminde de kullanılmaktadır.