Tekstil ve Moda

Hibrit İplik Nedir, Hibrit İplik Ne Demek

Hibrit iplikler (aramid ve cam) kullanılarak üretilmiş kumaş. 
İki veya daha fazla elyafın bir araya getirilmesiyle elde edilen iplikler, hibrit iplik olarak tanımlanmaktadır. Hibrit ipliklerin yapısında yüksek mukavemetli (GF, CF, AF vb.) elyaflar, iletken, elastomerik, doğal veya sentetik elyaflar, nihai ürünün kullanım amacına göre bir araya getirilebilmektedir. 

Hibrit iplikler, bir araya getirilen bileşenlerin yapı ve özelliklerine göre 3 farklı şekilde; 
-Kesikli (matris) ve yüksek mukavemetli kesikli (güçlendirici) elyafların bir araya getirilmesiyle, 
-Kesikli (matris veya güçlendirici) ve filament (matris veya güçlendirici) elyafların bir araya getirilmesiyle, 
-Filament (matris) ve filament (güçlendirici) elyafların bir araya getirilmesiyle oluşturulabilmektedir. 

Hibrit ipliğin yapısı, bu iplikten üretilecek termoplastik kompozitin özellikleri üzerinde önemli rol oynamaktadır. Matris bileşeninin güçlendirici elyafı düzgün bir şekilde sarıp mekanik etkilere karşı korunması istenmektedir. Aynı zamanda kompozit yapısındaki bileşenlerinin homojen bir şekilde dağılım gösterilmesi ve fiziksel özelliklerin iyileştirilmesi adına güçlendirici elyaf oranının yüksek olması temel hedefler arasındadır. 

3 yorum:

Hibrid kelime anlamı olarak Latince Hybrida kelimesine dayanır; Türkçe'de "hibrit" seklinde kullanılmaktadır. Sözlükte; kırma, melez anlamına gelir. Bu anlamıyla Türkçe'de de kullanılmaya başlanmıştır. Hibrit yani melez ürünler her alanda olduğu gibi tekstilde de kullanılırlar.

hibrit iplik sadece benzinli liflerden oluşmayan, içinde elekrikli lifler de bulunan iplik türüdür :)

hibrit tekstiller tanımı, hibrid iplik ne demek, tekstilde hibrit malzemeler, hibrit ipliklerin kullanımı, hibrit iplikler nedir,